Beton u visokogradnji

Na primjer dodajući mu različite dodatna sredstva, oblikujući mu površinu različitim strukturama i bojama. Na gradilištu je dostupan u obliku gotovih montažnih elemenata ili kao transportni odnosno pumpani beton.

Do pod oblake

Identitet suvremenih gradova u svijetu uvelike definiraju vidljivi aspekti. Značajnu ulogu unutar aspekata urbane gradnje na sebe preuzimaju visoke zgrade ili neboderi.

No nerijetko gradnja visokih građevina za sobom povlači različite kontroverze. Tako neke bezlične zgrade izgrađene prije više decenija koje ispunjavaju isključivo (minimalne) funkcionalne zahtjeve danas se smatraju problematičnim a posebice je to naglašeno kad je riječ o primjeni i nastojanjima za postizanjem najnovijih rješenja u pogledu suvremenog načina življenja i stanovanja.

Napokon treba reći da se danas u središtu koncepta gradnje nalazi komfor i želja za ugodnom stambenom i radnom klimom više nego ikad prije.

Uspješna realizacija arhitektonskih vizija pretpostavlja postojanje praktične i tehničke izvodivosti. Kako bismo mogli realizirati planove i zamisli arhitekata potrebno je razviti određene postupke gradnje. Poglavito su u visokogradnji važne tehničke i fizikalne osobine i karakteristike betona.

Pokušamo li analizirati primjenu betona u visokogradnji zamijetit ćemo trend razvitka sve boljih i kvalitetnijih karakteristika betona kao i razvitak specijalnih vrsta betona.

Tako možemo ovdje reći da je Self Compacting Concrete jedna vrsta specijalnih betona koja se koristi u gradnji izrazito visokih zgrada, kao što je na primjer Milleniumstower, zgrada u Beču visoka 202 m.

U posljednje vrijeme zamjetan je trend izgradnje visokih zgrada i kod nas ponajviše u Zagrebu. A oblikovanje i realizaciju visokih zgrada možemo uvelike zahvaliti upravo betonu i cementnoj industriji.

]]>