Cement i njegova obrada

Za proizvodnju cementa koriste se sirovine vapno i glina i to kao smjesa: miješaju se u omjeru otprilike 2:1.

I lapor koji je prirodna mješavina ovih dviju komponenti koristi se u proizvodnji cementa. Sirovine za proizvodnju cementa dobivaju se u kamenolomima odnosno u gliništima. Nakon vađenja veliki komadi sirovina strojevima se prevoze do lokacije gdje se sirovine usitnjavaju (drobe), zatim se tako obrađene sirovine transportiraju do cementare i tamo skladište.

Proizvodnja sirovog cementnog brašna

Sirovina za dobivanje sirovog cementnog brašna najprije se suši a zatim se melje u posebnom mlinu. Na ovaj način dobivamo sirovo cementno brašno kojemu se prema potrebi mogu dodavati sredstva za dodatnu korekciju.

Na ovaj se način olakšava kasniji postupak obrade i ujedno se jamči precizan sastav portland cementa.

Dobro promiješano i korigirano cementno brašno skladišti se u posebnom silosu i priprema za obradu na visokim temperaturama. Štetni i otpadni plinovi koji se formiraju tijekom obrade pročišćavaju se u posebnom elektro-uređaju.

Mljevenje cementnog brašna

Cementni klinker koji je se u međuvremenu ohladio melje se u okruglom ili cjevastom mlinu skupa s gipsom i dodacima cementom brašnu kao što su leteći pepeo ili granulirana troska. Gips sprječava trenutno ukrućivanje cementa.

Potrebno je odmah istaknuti da željene fizikalne i tehnološke osobine finalnog proizvoda (gotovog cementa) ponajprije zavise od vrste i količine dodataka cementnom brašnu kao i od finoće obrade samog cementnog brašna. Na ovaj način nastaju različite vrste cementa za različite potrebe svakog radilišta.

Obrada cementnog brašna u peći

Iz silosa za skladištenje cementno brašno dospijeva do prostora za izmjenu topline. U ovom prostoru cementno brašno obrađuje se na temperaturi od 800 – 900 C° i tijekom ove obrade iz vapnenca se izdvaja CO2. Iz ovog prostora cementi materijal dospijeva do cjevaste peći koja rotira oko svoje uzdužne osi i u njoj se cementni materijal još snažnije zagrijava.

Toplina dostiže temperaturu od 1200 °C i na taj način cementni materijal poprima kašastu konzistenciju. Tijekom procesa obrade u cjevastoj peći i laganoj nakošenosti cijevi peći cementni materijal ravnomjerno se zagrijava i poprima kugličasti oblik. Na temperaturi od oko 1450 °C klinker se vadi iz peći, brzo hladi i zatim propisno skladišti.