Crijep se koristi već stoljećima kao pokrov

U usporedbi s vanjskim zidovima krov je izloženiji snažnijim opterećenjima. Stoga je vrlo važna odluka kojim materijalom pokriti vlastiti objekt.Većina obiteljskih kuća kod nas posjeduje kosi krov čija kosina pada pod kutom od oko 22 stupnja.

Većina ovih krovova pokrivena je glinenim crijepom ili betonskim crijepom.. Nerijetko naići ćemo i na metalne krovove. Rjeđe ćemo vidjeti „mekane“ materijale kao što su krovna ljepenka, bitumenska šindra ili trstika. Osobiti je važno obratiti pozornost na činjenicu kod gradnje novog objekta da krovna konstrukcija bez problema može nositi pokrov.

Svejedno za koji se materijal vlasnik odluči: svaki krov mora biti tako izveden da spriječi prodor vjetra i oborina u unutrašnjost kao i da omogući kvalitetnu i modernu toplinsku zaštitu.

Betonski crijep prisutann je na krovovima već duže od 150 godina. Proizvođači na ovaj crijep daju garanciju do 30 godina – ova činjenica dovoljno govori o kvaliteti.

Betonski se crijep satoji od cementa, kvarcnog pijeska i vode. Dugi vijek trajanja, povoljna cijena kao i brzo i jednostavno postavljanje glavne su prednsoti ovog crijepa. Ovaj je pokrov izdržaljiv, pruža apsolutnu zaštitu od kiše i smrzavanja.

Betonskim crijepom moguće je prekrivati velike površine. Pored standardne crvene boje tu je i opcija sa zagasitim i sjajnim površinama.

Glineni crijep koristi se već stoljećima i proizvodi od prirodne gline koja kroz vlastite kapilarne pore prihvaća i relativno brzo ispušta vlagu. Glazure na ovom crijepu otporne su na sve vremenske prilike.