Crijep u različitim izvedbama

Ravni crijep

Naziv ravni crijep može biti izvor nesporazuma. Ovaj crijep se ne koristi za ravne krovove, već za ravno do srednje nagnute krovove. Ravni crijep može se naravno koristiti i za sve druge vrste nagnutih krovova. Izrazito naglašeno formirani žlijebovi dobro odvode vodu u korita ispod crijepa.

Dodatna prednost nepropusnih čeonih i bočnih utora jeste formiranje kuta četiri crijepa koji ravni crijep čini izrazito postojanim na kišu. Ravni crijep širok je 275 mm, dugačak 430 mm te ima težinu od oko 3 kg po komadu. Nagib krova mora iznositi najmanje 22 stupnja.

Šuplji utoreni crijep

Prema uzoru na klasični nizozemski crijep razvijen je i šuplji utoreni crijep. To je pomični crijep s varijabilnom dužinom pokrivanja. Specijalni sistem žlijebljenja omogućuje pomicanje bez podizanja opeke. To olakšava pokrivanje naročito kod naknadnih radova na krovu. Aerodinamično zatvaranje i vrtložne komore garantiraju visoku sigurnost od udara kiše nošene vjetrom i snijega.

Iz skriveno postavljenih bočnih žlijebova voda se sigurno odvodi u valove crijepa. Šupljim nizozemskim crijepom mogu se pokrivati nadsvođeni krovovi, primjerice nadsvođeni krovni „šišmiš“prozori U tu svrhu koristi se neutoreni crijep kao biber crijep ili šuplji crijep, jer utoreni crijep ima malu toleranciju. Šuplji nizozemski crijep ima širinu od 243 mm, visinu 445 mm i težak je 3,2 kg po komadu. Može se koristiti za krovne nagibe od 28 stupnjeva.

Reformski crijep

Reformski crijep predstavlja klasičnu vrstu pomičnog crijepa razvijenu iz utorenog crijepa. Polaganje crijepa unutar područja pomicanja moguće je neovisno o razmaku letvi. To ima značajnu prednost kod sanacijskih radova na već postojećim letvama.

Zbog naglašene jednostavne optike površina reformski crijep tražen je i na novogradnjama. Osim toga polaže se brzo i jednostavno, što rezultira povoljnim aspektima vremena i troškova. Reformski crijep širok je 255 m, dugačak 430 mm i teži 3,5 kg. Standardni nagib krova mora iznositi 28 stupnjeva.

Romanski crijep

Mediteranski fluid i nadsvođeni oblici koji podsjećaju na eleganciju građevinskih oblika iz antike i romanskih krovnih struktura: to je romanski crijep. Izrazito visoki konični torus pokrivanja osvaja optikom igre svjetla i sjene. Na mediteranskim prostorima, u domovini kanalica/ćeramide ta igra svjetlosti i sjene koristi se za hlađenje mansardi.

Romanski crijep s kontinuiranim prstenastim žlijebljenjem kao i kod ravnog utorenog crijepa postavlja se na krov standardnog nagiba od 22 stupnja, iako je pogodan i za ravnije krovove nego je to slučaj s kanalicama/ćeramidom. Dimenzije. Ovaj crijep težak je oko 3,6 kg.