Drvo i njegova primjena

Udio drveta u gradnji stambenih i poslovnih objekata, u gradnji industrijskih objekata, velikih skladišta i dvorana sve je veći iz dana u dan. U tržišnom natjecanju sa opekom, betonom, čelikom ili lakim metalima drvo se nudi kao gospodarski isplativa alternativa.

Prirodna i estetska strana drveta

Pored izrazite funkcionalnosti i estetska je strana drveta izrazito iskoristiva i prihvatljiva. Taj osjećaj zadovljstva kojim zrače drvene konstrukcije u svakom se slučaju odražava i na cijeli objekt. Mnogi se ljudi identificiraju s prirodnošću drveta. Iskušajte sami sebe. Promatrajte posjetitelje na sajmu na koji način regiraju kad vide lijep štand izrađen od drveta. Mnogi će drvo dodirnuti, možda samo nakratko rukom kliznuti po njegovoj površini.

I uzimaju pri tome nešto od njegove topline i njegova sjaja. Svaki je komad drveta neponovljiv, individualan kao svatko od nas.

Udio drveta u gradnji stambenih i poslovnih objekata, u gradnji industrijskih objekata, velikih skladišta i dvorana sve je veći iz dana u dan.U tržišnom natjecanju sa opekom, betonom, čelikom ili lakim metalima drvo se nudi kao gospodarski isplativa alternativa.

Prirodna i estetska strana drveta

Pored izrazite funkcionalnosti i estetska je strana drveta izrazito iskoristiva i prihvatljiva. Taj osjećaj zadovljstva kojim zrače drvene konstrukcije u svakom se slučaju odražava i na cijeli objekt.

Mnogi se ljudi identificiraju s prirodnošću drveta. Iskušajte sami sebe. Promatrajte posjetitelje na sajmu na koji način regiraju kad vide lijep štand izrađen od drveta. Mnogi će drvo dodirnuti, možda samo nakratko rukom kliznuti po njegovoj površini. I uzimaju pri tome nešto od njegove topline i njegova sjaja. Svaki je komad drveta neponovljiv, individualan kao svatko od nas.

Ne voli svaka obitelj drvenu fasadu!

Drvo se može koristiti kao konstrukcija kod grubih radova, može se koristiti kao fasada ali isto tako i za unutarnje uređenje.To znači ako je se obitelj odučila za drvenu konstrukciju kod grubih radova s obzirom na ugodnu prostornu klimu, dobru toplinsku zaštitu kao i brz način gradnje, onda obitelj može drugačije odlučiti kad je riječ o postavljanju fasade ili unutarnjem uređenju.

U svakom slučaju vrijedi sljedeće pravilo: i o unutarnjem i o vanjskom uređenju odlučuje vlastiti ukus. Monge drvene kuće izvana uopće ne možete prepoznati jer se obitelj odučila za žbukanu ili ciglanu fasadu.

Zahtijevali li drvo dodatnu kemijsku zaštitu?

Kemijska zaštita drveta kod nosivih drvenih konstrukcija igrala je važnu ulogu samo u prvim godinama druge polovice prošlog stoljeća. Danas ovo pravilo više ne vrijedi s obzirom na postojeće standarde i vrijedeće tehničke norme koje su važne u praksi. Danas je, kao i u stoljećima dugoj tradiciji prije toga, prije svega bitna trajna i čvrsta konstrukcija.

A kao što iskustvo pokazuje, upotreba tehnički suhog konstrukcijskog drveta odgovarajuće vrste kao i primjena difuznog načina gradnje jamči trajan i postojan oslonac objektu. Temeljno znanje o „konstruktivnoj zaštiti drveta“ dokumentirano je u odgovarajućim katalozima i dostupno je svima. Uvriježena je praksa da prirodnost drveta ostaje trajno očuvanom.

Samo je u vrlo rijetkim slučajevima potrebno koristiti kemijska sredstva za zaštitu drveta a to se ponajprije odnosi na njegovu vanjsku zaštitu od prirodnih nepogoda.