Ekspertni sustav za laboratorijska ispitivanja u graditeljstvu

1.1 Manualan način rada Radni su procesi u laboratorijima, od osnutka IGH, orga-nizirani na manualni način koji ima sljedeće karakteristike: a) radni proces teče neposrednom manualnom aktivnošću radnika; b) tijek dokumentacije kroz proces odvija se ručnim putem; c) prikupljanje podataka i informacija ručno se obavlja putem papirnate dokumentacije; d) dokumentacija je arhivirana u registratore i fascikle; e) individualni i zajednički arhiv raspoređen je po uredima i zavodima; f) različite evidencije vode se ručno na papirnatoj dokumentaciji radi organizacije i praćenja poslovnog procesa.

Uvođenje sustava osiguranja kvalitete u laboratorije [1] zahtijevalo je definiranje postojećih poslovnih procesa i pripadajućeg upravljanja kvalitetom, što je uzrokovalo stvaranje goleme dokumentacije.

Manualni način provedbe radnog procesa prikazan je na primjeru laboratorija Zavoda za metalne konstrukcije, IGH Zagreb (slika 1.).

Površine stolova i polica stručnih i znanstvenih radnika u laboratoriju s vremenom su postali okupirani papirnatom dokumentacijom. Opremljenost računalima iskorištena je na više načina:

a) u svrhu inteligentnoga pisaćeg stroja za obradu teksta kojim se proizvodi papirnata dokumentacija, b) za lokalnu obradu podataka i generiranje dokumentacije, c) za vođenje različitih evidencija u individualno kreiranim aplikacijama.

Više o ovoj temi >>>>> www.casopis-gradjevinar.hr