GRADNJA DRVOM I POTRESI – Drvo je materijal budućnosti!

Potres na Banovini ponovno aktualizira prednosti gradnje drvom. Nažalost, država ne pristupa temi zdrave gradnje na kontinuiran i multidisciplinaran način te ne koristi prednosti lokalne tradicijske gradnje i mogućnost interpoliranja novih materijala u suvremene objekte. Stare posavske kuće su primjer uspješne tradicijske gradnje koja koristi lokalne materijale (hrast) te se bazira na dobrim seizmičkim karakteristikama provjerenim kroz prijašnje potrese na tom geološki aktivnom području.

Drvo je odličan protupotresni materijal

Javnost nije dovoljno upoznata s činjenicom da su seizmičke performanse tradicionalnih drvenih kuća u Europi, a posebno u Japanu vrlo cijenjene kod stručnjaka, također i po pitanjima zaštite od požara. U Japanu se metode projektiranja seizmičke armature provede temeljem ispitivanja u Nacionalnom istraživačkom institutu za znanost o Zemlji i prevenciji katastrofa u Kyotu.

Primjeri uključuju testiranja tipičnih urbanih i vrlo modernih zdanja od drva iz Japana, Njemačke i Austrije te tradicionalnih drvenih kuća u Južnom Tirolu. Uzorci kuća prvo su podvrgnuti umjerenim potresima, kao i onima jačim, a potom se procjenjuju seizmička izvedba i performanse drvenih kuća. Neki su uzorci višestambenih zgrada od drva koje se grade i do 20 katova uvis znatno ojačani kako bi se diljem svijeta (Kanada, Finska) moglo nastaviti s gradnjom drvenih nebodera.

Mnogo je tradicionalnih drvenih kuća u Hrvatskoj smješteno upravo na području Pokuplja, a osim stambenih kuća, drvo se koristilo i za gradnju sakralnih objekata, crkava i kapelica. Na terenu pronalazimo lijepe slučajeve i do 300 godina starih objekata koji su pokazali vrlo dobru otpornost prema utjecaju vremena, atmosferilija, ali i prema potresima u prošlosti.

Drvo doprinosi mentalnom zdravlju

Nova znanstvena istraživanja također idu u prilog gradnji drvom. Naime, suvremeni čovjek provodi 90% svog života u zgradama, što znači da na naše mentalno zdravlje znatno utječe izgrađeno okruženje, a prirodni materijali poput drva su u prednosti, zbog dobrih antialergijskih, izolacijskih i drugih zdravstvenih učinaka.

Studija tvrtke Pollinate nedavno je otkrila kako su ljudi na radnim mjestima koje okružuje manje od 20% prirodnih drvenih površina i do 30% manje zadovoljni svojim poslom i radnim mjestom u usporedbi s onima gdje ima više drva, poput skandinavskih zemalja ili tradicionalno u planinskim područjima gdje je drvo uvijek bio prvi izbor kao najbolji graditeljski materijal.

Također, pronađena je korelacija između prisutnosti drva i ukupnog zadovoljstva zaposlenika, što dovodi do nižeg izostanka s posla, veće razine koncentracije i poboljšane produktivnosti.

Interes hrvatskih tvrtki za uključivanje u obnovu

Hrvatska drvna industrija ima više tvrtki koje se bave proizvodnjom drvenih kuća, a neke od njih, poput tvrtke Stenavert i Požgaj grupe (kuće Azelija) pokazale su interes za aktivno uključivanje u obnovu potresom razrušene Banovine.

Hrvatski drvni klaster

Kršnjavoga 1, 10000 Zagreb
T. +385 1 6329 111 / info@drvniklaster.hr
www.drvniklaster.hr
Copyright © 2021