Hidroizolacije ravnih krovova

U današnje vrijeme pojam «ravni krovovi» sve se više koristi kao sustavni dio načina modernog građenja. Osamdesetih i devedesetih godina dolazi do velikih promjena u projektiranju i građenju kako velikih tako i malih urbanih cjelina gdje se ravni krovovi koriste ne samo kao dio konstrukcije koji je neophodan nego i savršeno iskoristiva površina za ugodniji i brži život.

U današnje vrijeme pojam «ravni krovovi» sve se više koristi kao sustavni dio načina modernog građenja. Osamdesetih i devedesetih godina dolazi do velikih promjena u projektiranju i građenju kako velikih tako i malih urbanih cjelina gdje se ravni krovovi koriste ne samo kao dio konstrukcije koji je neophodan nego i savršeno iskoristiva površina za ugodniji i brži život.

Ravni krovovi

1.Uvod
2.Podjela krovova
3.Definicija pojmova
4.Sika sistemi-slojevi krova
5.Tehnologija izvođenja
6.Projektiranje
7.Proračun utjecaja vjetra na krov

Ravni krovovi su se uvelike mijenjali tijekom povijesti širom svijeta ali danas možemo reći da su ti tipovi krovova vrlo prihvaćeni načini izgradnje širom svijeta zbog napredovanja tehnologije materijala.

Efektivno korištenje krovova se u novijoj povijesti uvelike promijenilo u smislu da su to površine koje čine zajednički dio stambenih jedinica i da svi korisnici i stanari imaju pristup tim površinama. U današnje vrijeme korištenje ravnih krovova regulirano je mnogim pravilnicima i zakonima.

Sika kao vodeći svjetski proizvođač krovnih hidroizolacija i pokrova krovnih konstrukcija na bazi sintetičkih membrana nudi širok izbor rješenja za ravne krovove. Sika unaprjeđuje i rješava svakodnevne probleme oko izvedbe i namjene krovnih konstrukcija.

Apsolutna prednost pred drugim sistemima i tehnologijama jest u tome što je naš sistem jednoslojan i homogen za razliku od drugih tehnologija. Time postižemo bržu ugradnju (izvedbu), niže troškove izvođenja, manju opterećenost konstrukcije i nudimo klijentima veliki izbor načina namjene ravnog krova.

Sika sa svojim sestrinskim tvrtkama Sarnafil, Trocal i Sucoflex jedina je na svijetu koja može pružiti potpuna rješenja svih tipova krovnih sistema za konvencionalnu izvedbu ravnih krovova. Sika proizvodi sintetičke membrane na bazi PVC-a i TPO-a već preko 50 godina.

 

PODJELA KROVOVA

a) osnovna podjela krovova:
RAVNI KROV, KOSI KROV

b) podjela prema nagibu:
KOSI KROV (preko 250 nagib)
KOSI KROV BLAGOG NAGIBA (od 50 do 250 nagib)
RAVNI KROV (nagib do 50)

c) podjela prema namjeni:
PROHODNI KROV (terase, zeleni krovovi, balkoni, itd.)
NEPROHODNI KROV (hidroizolacija ujedno i pokrov)

d) podjela prema građevno-fizikalnom principu:
TOPLI KROV (normalni i obrnuti krov) HLADNI KROV (ventilirani krov)

 

DEFINICIJA POJMOVA

KROV – u smislu vertikalnog uspona završni dio zgrade, građevinski element koji je najjače opterećen utjecajem klimatskim i fizikalnim utjecajima. RAVNI KROV – svaki krov koji završava sa ravnom plohom od završetka pročelja objekta.

NOSIVA KONSTRUKCIJA – građevinska konstrukcija sposobna da nosi samu sebe i da preuzima sva djelovanja te ih prenosi na tlo ili druge objekte (kod krova najčešće a.b. ploča, metalni lim, čelik, daščana oplata, predgotovljeni elementi).

PARNA BRANA – visoko vrijedni izolacijski sloj postavljen ispod termoizolacije, služi sa sprečavanje ulaska vodene pare u termoizolaciju da ne dođe to propadanja termoizolacije (najčešće polietilen visoke gustoće ili bitumen s aluminijskim uloškom).

TERMO IZOLACIJA – postavlja se na sloj parne brane, sprečava gubitak topline iz prostorija, sprečava stvaranje kondenzata u donjoj zoni krovne konstrukcije (strop), najčešće kamena vuna, mineralna vuna ili polistireni.

RAZDJELNO-ZAŠTITNI SLOJ – postavlja se prije parne brane ili nakon termoizolacije, služi kao odvajajući sloj zbog nekompatibilnosti materijala ili dodatna protupožarna zaštita, u nekim slučajevima kao rasteretni sloj vodene pare (obrnuti krovovi), najčešće geotekstili na bazi polipropilena termo fiksirani.

KROVNA HIDROIZOLACIJA – sintetičke membrane na bazi mekog PVC-a, TPO-a (termoplastični poliolefin) ili PUR koje se slobodno polažu, mehanički fiksiraju, prskaju, lijepe ili opterećuju balastom (šljunak, kulir ili sl.), mogućnost korištenja i drugih materijala na bazi bitumena ili nekih drugih sirovina (ECB, PMMA, EPDM, itd.).

 

SIKA SISTEMI-SLOJEVI KROVA

Pojašnjenje sistema kroz Sika/Sarnafil proizvode:

Proizvodi za TIP 1

Membrana:
PVC (polivinilklorid): Sikaplan G, Sarnafil S 327
TPO (termoplastični poliolefin) Sarnafil TS 77, Sikaplan Futura

Razdjelno/zaštitni sloj:
geotekstili (polipropilen) Glassmat 120 g/m2 (termofiksirani, A2) Sarnafelt 300 g/m2 (termofiksirani) (uporaba geotekstila obavezna ako se radi o termoizolaciji na bazi polistirena – tzv. «stiropori»)

Termo izolacija: kamena vuna kao Rockwool (min. 150 kg/m2), mineralna vuna kao Roofrock, Durock ili polistiren EPS (min. 25 kg/m2)

Parna brana: PE-HD (polietilen visoke gustoće) Sikavap S (debljina 0,4 mm) Sikavap N (debljina 0,3 mm)

 

Proizvodi za TIP 2

Membrana: PUR (poliuretan): Sikalastic 450 (1komp.,nije UV stabilan,ručno) Sikalastic 445 thixo (1komp.,UV stabilan)

Termo izolacija: polistiren EPS (min. 25 kg/m2)

Parna brana: PE-HD (polietilen visoke gustoće) Sikavap S (debljina 0,4 mm) Sikavap N (debljina 0,3 mm)

 

Proizvodi za TIP 3

Membrana: PVC (polivinilklorid): Sikaplan SGmA, Sarnafil G 476 TPO (termoplastični poliolefin) Sarnafil TG 66, Sikaplan Futura

Razdjelno/zaštitni sloj: geotekstil (polipropilen) Glassmat 120 g/m2 (termofiksirani, A2) Sarnafelt 300 g/m2 (termofiksirani) (uporaba geotekstila obavezna ako se radi o termoizolaciji na bazi polistirena – tzv. «stiropori»)

Termo izolacija: kamena vuna kao Rockwool (min. 150 kg/m2), mineralna vuna kao Durock, Roofrock ili polistiren EPS (min. 25 kg/m2)

Parna brana: PE-HD (polietilen visoke gustoće) Sikavap S (debljina 0,4 mm) Sikavap N (debljina 0,3 mm)

Završna obloga: šljunak= obli 16/32 mm, nasip min.6 cm debljina kulir ploče= polaže se na glazuru,pijesak ili specijalne čepove keramika= obavezna glazura i fleksibilno ljepilo Sika Ceram 203 posip kvarcnog pijeska samo kada je tekuća membrana

 

Proizvodi za TIP 4

Membrana (lijepi se sa SikaTrocal C-300 ljepilom): PVC (polivinilklorid): Sikaplan SGK, Sarnafil G 410, TPO (termoplastični poliolefin) Sarnafil TG 66, Sikaplan Futura

Razdjelno/zaštitni sloj: geotekstil (polipropilen) Glassmat 120 g/m2 (termofiksirani, A2) Sarnafelt 300 g/m2 (termofiksirani) (uporaba geotekstila obavezna ako se radi o termoizolaciji na bazi polistirena-tzv. «stiropori»)

Termo izolacija: kamena vuna kao Roofrock (min. 150 kg/m2) ili polistiren EPS (min. 25 kg/m2)

Parna brana: PE-HD (polietilen visoke gustoće) Sikavap S (debljina 0,4 mm) Sikavap N (debljina 0,3 mm)

 

TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA

Parne brane (SikaVap, PE-HD) slobodno se polažu, sa preklopima od minimalno 5 cm (preporuča se 10 cm). Svaki preklop potrebno je čvrsto zalijepiti sa obostrano ljepljivom trakom na bazi butil kaučuka (Sarnafil tape F) a na krajevima potrebno je zalijepiti na zid ili atiku krova (Sarnafil tape P).

Izuzetno je važno da se pokrije kompletna površina ispod termo izolacije da ne bi došlo do prolaska vodene pare u istu. Nakon ulaska vodene pare u sloj, termo izolacija gubi svoja termo izolacijska svojstva zbog vlage.

Termo izolacija se polaže na sloj parne brane te se fiksira sa određenim vijcima prema specifikaciji proizvođača (postoji mogućnost lijepljenja) u dijagonalnom smislu. Najčešće se ugrađuju slojevi u obliku ploča koje se čeono spajaju u horizontalnom smislu. Vrsta i debljina termo izolacijskog materijala ovisi o proračunu građevinske fizike samog objekta.

Sintetičke membrane se ugrađuju na način da se slobodno polažu, lijepe, opterećuju ili prskaju ovisno o primjeni ili samom tipu membrane. Kod neprohodnih krovnih sistema ugradnja se bazira na slobodnom polaganju, mehaničkom fiksiranju u podlogu po obodu membrane nakon čega se membrana preklopi između 5-8 cm te se tijelo membrane zavaruje vrućim zrakom u širini vara od 3 cm.

Standardne dimenzije membrana iznose 2 m širine i 20 m dužine, a standardna debljina iznosi 1,5 mm. Membrane se zavaruju specijalnim aparatima na vrući zrak pri temperaturi od 350-4500C ovisno o tipu membrane (za točne tem. konzultirajte Sika tehničku podršku). Materijal koji se koristi u proizvodnji membrana jest termoplastičnih svojstava što omogućuje taljenje tijela membrane i odlično spajanje materijala (homogeni spojevi).

Ako se membrana polaže na termoizolaciju na bazi polistirenskih materijala potrebno je položiti razdvajajući sloj geotekstila minimalne težine 120 g/m2 . Kod konstrukcija gdje membranu moramo štititi od potencijalnih mehaničkih oštećenja preporuča se polaganje zaštitnog sloja geotekstila težine min. 300 g/m2 (polaganje na drvo, beton ili nekompatibilni materijal).

U slučaju lijepljenja membrane ugradnja se izvodi punoplošnim ili trakastim lijepljenjem sa specijalnim ljepilima (Sika-Trocal C-300, Sarnacol 2142s). Nakon zavarivanja membrana potrebno je obavezno napraviti kontrolu svih varova ili kontrolu vodonepropusnosti cijele konstrukcije «vodenom probom» u vremenu od min. 24 h (potrebno je izvesti točno prema važećoj normi).

 

PROJEKTIRANJE

Sve faze od ugovaranja projekta do samog čina projektiranja (idejni i glavni projekt) potrebno je izvesti prema specifikaciji proizvođača i važećim normama i pravilima struke. Preporuča se konzultirati tehničku službu zbog eventualnih pogrešaka. Sika kao kompanija ima sve potrebne stručne i tehničke elemente kao pomoć pri kreiranju projekta.

STANDARDNI DETALJI: DETALJ ATIKE (KROVNI PARAPET)

1. Var vrućim zrakom min. 3 cm
2. Meh. fiksiranje (Sarnabar ili vijak)
3. Lijepljeni dio membrane (Sika-Trocal, Sarnacol)
4. Kaširani Sika lim ili klasički pocinčani
5. Trajnoelastični kit (Sikaflex PRO 2HP, Sikaflex AT)

DETALJ ATIKE SA FASADOM (sloj termo izolacije)

1. Var vrućim zrakom min. 3 cm
2. Meh. fiksiranje (Sarnabar ili vijak)
3. Lijepljeni dio membrane (Sika-Trocal, Sarnacol)
4. Okapni lim sa trajnoelastičnim kitom (Sikaflex PRO 2HP, Sikaflex AT)-alternativa
5. Fiksiranje lima vijkom

DETALJ SLIVNIKA

1.Membrana zavarena na Sika kaširani lim
2.Sika lim krojen prema profilu slivnika
3.Sarnafil slivnik (PVC ili TPO; 4.zaštitna košara; 5.brtvilo)

DETALJ ZIDA SA FASADOM

1. Membrana fiksirana limom
2. Membrana dijelom lijepljena (Sika-Trocal, Sarnacol)
3. Meh. fiksiranje (Sarnabar ili vijak)

DETALJ ATIKE KOD ZELENOG KROVA

1. Sika kaširani lim
2. Var sa vrućim zrakom min. 3 cm
3. Trajnoelastični kit (Sikaflex PRO 2HP, Sikaflex AT)
4. Membrana dijelom lijepljena (Sika-Trocal, Sarnacol)

DETALJ ATIKE KOD LIJEPLJENIH SISTEMA

1. Okapni lim sa trajnoelastičnim kitom (Sikaflex PRO 2HP, Sikaflex AT)
2. Membrana dijelom lijepljena (Sika-Trocal, Sarnacol)
3. Meh. fiksiranje (Sarnabar ili vijak)

 

PRORAČUN UTJECAJA VJETRA

Za svaki pojedini krov u sklopu Sika tehničke podrške u samoj fazi izvođenja izrađuje se proračun vjetrovnog opterećenja zbog sigurnosti odizanja konstrukcije. Proračun se sastoji od ulaznih podataka samog objekta (dimenzije, položaj, geografski položaj, itd. ) te rezultata izračuna samog načina fiksiranja membrane za nosivu konstrukciju krova i širinu membrane koja se polaže.

Software pod nazivom «JET STREAM», koji je Sika sama razvila na temelju dugogodišnjeg iskustva i suradnje sa svim tehničkim osobama koje sudjeluju kako u projektiranju tako i u izvođenju krovnih konstrukcija, daje Vam izrazito veliku sigurnost stabilnosti krova pogotovo u krajevima gdje je vjetra izrazito jak (Dalmacija, itd.).

Sami proračun baziran je na ruži vjetrova Europe i računa opterećenje čak do 50 m/s brzine udara vjetra (180 km/h). Sami izračun predviđen je za «otvorene» krovove velikih kvadratura.

 

Sastavio: Zvonimir Bezak, ing.građ. Stručni suradnik za hidroizolacije – radni krovovi

Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a 10 250 Lučko – Zagreb
Hrvatska
Telefon +385 (0)1 6594 240 Telefax +385 (0)1 6594 241
http://hrv.sika.com