Krovišta

Ravne krovne konstrukcije se moraju zaštiti od oborina s gornje strane, s donje strane neophodna je zaštita od difuzije pare iz unutarnjih prostorija, kako bi se izbjeglo vlaženje krovne konstrukcije. Oblog krova se kod ravnih krovova sastoji od višslojunih brtvenih materijala od zavarenih bitumenskih, katranskih ili plastičnih brtvenih traka. Ti brtveni materijali moraju se zaštiti od djelovanja UV-zračenja slojem šljunka. Konstrukcija s donje strane mora imati blokadu pare ili difuzijski otvorenu blokadu prolaza pare, u ovisnosti o tome radi li se o hladnom ili toplom krovu.

Dobro pokriven

Krov nudi više od zaštite od vjetra i vremenskih prilika. Već prema obliku, nagibu i materijalu, prema krovnoj konstrukciji i oblikovanju detalja, „peta fasada“ predstavlja bitan oblikovni element objekta. Osim toga izgra+eni krovovi i krovne terase nude dodatni prostor za stanovanje. Odluko o tome kakav je krov najbolji za kuću ovisi od više faktora: od geografskog položaja i klime, o planiranoj uporabi, o tlocrtu kuće, o raspoloživom buđžetu i konačno o osobnom ukusu.
Od okruglog do kutnog : krovovi svih oblika

Najčešći oblici krova su sedlasti/dvostrešni krov, ravni krov, jednostrešni krov, četverovodni krov, šatorasti krov i sl. S kosim ili ravnim krovnim prozorima oblici mogu varirati. Moguće je narvano i kombiniranje oblika, recimo kao kada se dva građevinska oblika prožimaju ili kada se pokrivaju različiti oblici kuće. Moderna građevinska tehnika omogućuje realizaciju najrazličitijih oblika krova. Viseće i sklopive konstrukcije, krila, izmjenjivi krovovi su tehnički već odavno izvedivi, samo je uvijek aktualno pitanje troškova.

Krovne konstrukcije: od drveta preko čelika do betona

• Kod kuća za stanovanje s nagnutim krovovima drvene su konstrukcije obično prvi izbor. Tesarski izrađeno krovište dokazalo se kroz stoljeća i lako se može prilagoditi modernim zahtjevima. Krovni prozorčići, trbušasti tornjevi, sve se to može napraviti od drveta. Ugradnja krovnihprozora između rogova također je moguća naknadno. Tipične konstrukcije od drveta su krovovi s rogovima. Krovovi s rogovima sa šupljim gredama sa i bez krovne stolice . Kod većih raspona se koriste ili specijalni rešetkasti drveni nosači ili spojevi od ljepljenih drvenih slojeva.

• Nosive krovne konstrukcije od čelika rijetko se koriste u stanogradnji, uglavnom u industrogradnji. Čelični nosači se postavljaju ili nagnuto ili ravno te se već prema statičkim sistemima zavarju, učvršćuju nitnama ili vijcima.

• Kod ravnih krovova je nosivi sloj često od betona: Izrađuje se kao katni strop s integriranim prstenastim sidrima, mogu preuzimati velike terete, primjerice kada se vrši ozelenjavanje krova biljkama.

Pokrivanje krova: od opeke preko trstike do trave

• Pokrivanje krova opekom je vrlo rasprostranjeno, jer je opeka već stoljećima dokazani građevinski materijal. Pečena od ilovače i gline opeka je vodonepropusna i postojana na vatru, ali je i difuzijski otvorena. Boje nastaju prilikom pečenja: već prema temperaturi dobiva se svijetlo crvena boja opeke ili tamno crvena boja od sinteriziranja. Nanošenjem bojanog, mineralnog mulja od ilovače prije pečenja opeka postaje „engobirana“. Već pema sastojcima i postupcima mogu se postizati najrazličitije nijanse boja. Glazirana opeka nudi posebnu zaštitu od vremenskih utjacaja. Krovna opeka se može dobiti na tržištu u različitim oblicima i dimenzijama. Odabir ovisi o obliku krova, nagibu krova, te naravno o osobnom ukusu i buđžetu.

• Dabrov rep (Biberschwanz) je ravna opeka bez žlijebova. One se ovjese nosom na svojoj donjoj strani na krovne letvice. Postoje i konične šuplje opeke (Mönch i None), koje se mogu naći na većini srednjevjekovnih objekata. Šuplja opeka se izrađuje postupkom prešanja, ima zaobljenu formu i samo jedan žlijeb sa strane. Opeka sa žlijebom, šuplja opeka za ravni krov omogućuje spojem čeonih i bočnih žlijebova dobro pokrivanje krova, te su zato sigurne od prodora kiše.

• Krovne ploče od finog betonskog granulata predstavljaju cjenovno povoljniju alternativu od opeke od ilovače. Zaštitom površine omgućena je postojanost na utjecaj atmosferilija. U ovisnosti o recepturi mješavine mogu se krovne ploče proizvoditi u narzaličitijim tonovima boja,sa sjajnom ili glatkom površinom. Betonske krovne ploče se također mogu dobiti u svim uobičajenim formatima i samo pravi stručnjak iste može razlikovati od keramičkih proizvoda.

• Škriljevac: za kvalitetna i dugotrajna pokrivanja novim materijalima pogodan je škriljeva. Taloženjem preko 400 miliona godina na dnu mora nastao je veoma postojan kamen, koji se međutim lako cijepa. Razlikuje se više vrsti kvaliteta ploča od škriljevca, kao i različitih oblika i dimenzija. Postavljaju se prema geometrijskom rasporedu, primjerice kao pravokut, šestokut, osmokut ili prema polukružnim šablonama, i to kao staronjemačko pokrivanje krova ili kao njemačko pokrivanje prema šablonama sličnim ribljoj krljušti. Krovni prozorčići, tornjevi i žlijebovi mogu se oblagati škriljecem kontinuiranim prijelazima, bez metalnih armatura.

• Metal, bakar, cink, aluminij, plemeniti metal: Posebno su izdrživlji i dugovječni krovovi s pokrivanjem od metala. Veći troškovi nabavke se amortiziraju nakon niza godina. Materijal se polaže limarskom tehnikom, krov se praktično ne treba održavati, a tijekom određenog vremena se stvara na površini patina, koja nudi prirodnu zaštitu od vremenskih utjecaja. Metal omogućuje oblaganje najrazličitijih krovnih oblika. Kao građevinski metali se najčešće koriste bakar, cink, aluminij ili plemeniti čelik. Osim velikih arhitektonskih projekata kao što su srkve, muzeji, kazališta i sl., sve više se i stambeni objekti pokrivaju materijalima od metala.

• Drvena šindra : Tradiciju pokrivanja krovova šindrom od crnogoričnog drveća i hrastovine imaju prije svega podneblja bogata šumama, recimo Južna Njemačka. Danas su rijetki krovovi pokriveni ručno rezanim drvenim gredicama. Ne postoji puno majstora-obrtnika koji vladaju tehnikom polaganja šindre. Šindra se polaže slobodno na krov trostrukim pokrivanjem, te se opterećuje kamenjem. Neke vrste šindre se stavljaju u peterostrukim slojevima te se zatim učvršćuju čavlima kroz izbušene otvore.

• Slama i trstika: Ranije je slama bila materijal iz okoliša, nakon žetve uvijek dostupan, kojim su se vrlo jeftino prekrivali i kuće za stanovanje i štale. Danas je trstika uglavnom uvozni artikel, iz delte Dunava, koju još vrlo mali broj ljudi zna obrađivati. Tradicionalni krovovi od trstike se grade još jedino u Sjevernoj Njemačkoj. Nude dobru termoizolaciju i zaštitu od atmosferilija, međutim vrlo su osjetljive vatru. Krovovi od trstike se ili šivaju ili spajaju te se na kraju, što je vrlo karakteristično, režu ravno nožem.

• Ozelenjeni krovovi: Većina gradova potiče instaliranje zelenih krovova ili takozvane travnate krovove, jer se tu akumulira, potroši ili ispari i do 20 procenata oborinskih voda, koje se inače dreniraju s uobičajenih krovova i otiču uglavnom u uređaje za pročišćavanje. Površina koja nastake dogradnjom kuće preuzima tako ponovno prirodnu funkciju. Zeleni krovovi mogu poboljšati mikro klimu tako što filtriraju prašinu i čestice prljavštine iz zraka te izjednačavaju sadaržaj valge u zraku. Travnati krovovi se uglavnom sastoje od donje nosive konstrukcije s najviše 45° nagiba te konstrukcije od omotača krova, zaštitnog sloja za korijenje, drenaže, filtarskog sloja i supstrata. Svojom konstrukcijom i rasporedom slojeva zeleni krovovi aktivno sudjeluju u ljetnoj toplinskoj zaštiti.
Konstrukcija krova: hladan, topao, reverzibilni?

Krovovi se ne razlikuju samo po obliku i pokrivanju, već se razlikuju i konstrukcijski. Kod ventiliranog, takozvanog hladnog krova je termoizolirana, nosiva konstrukcija razdvojena od omotača krova zračnim slojem. Kod nagnutih ali i ravnih krovova zrak može ventilirati kroz taj sloj te transportirati vlagu, ali i toplinu iz krova u ljetnom razdoblju. Rizik od građevinskih oštećenja je kod ventiliranih konstrukcija značajno manji nego kod neventiliranih toplih krovova. Vlaga nastala usljed toplinskih mostova ili konstrukcijskih grešaka ostaje u građevinskom elementu i trajno vodi ka stvaranju plijesni. Alternativa za ravni krov: Kod reverzibilnog krova se ns nosivu konstrukciju nanose direktno dva sloja polimer-bitumenske ljepenke. Na to se zatim postavlja vodootporna termoizolacija, postojana na mraz, čije su ploče povezane međusobno po principu pera i utora. Zatim još i šljunčani zasip, ploče za hodanje ili zeleni krov i – gotovo.
Pribor za krov: praktični ukrasi za krov

Krov mora ispuniti različite funkcije i zahtjeve, za koje je osim krovne nosive konstrukcije i pokrivača potreban čitav niz pomoćnih elemenata: žlijebovi i žlijebne cijevi za odvodnju kišnice, snjegobrana, opeka za odzračivanje, učvršćenje za antenu, pristup krovu i rešetke za penjanje za dimnjačara, zaštitna rešetka za ptice- od gotovog krovnog prozora pa do prozora na površini krova.