Mehanička svojstva stiropora

Većina mehaničkih svojstava ovisi o gustoći materijala. Važno mehaničko svojstvo stiropora je njegova tlačna čvrstoća. EPS gustoće 15 kg/m3, na primjer, doseže granicu elastičnosti kod 2% stišnjavanja.

Daljnje opterećenje vodi do trajnih deformacija. Nekadašnja je podjela na “meki i “tvrdi” stiropor®, dovodila je do nesporazuma i građevinskih šteta. Zato je kod projektiranja, primjene i kupnje potrebno obratiti pozornost na identifikacijske oznake proizvoda i preporuke za primjenu, npr. SIMAPOR EPS – F je proizvod namijenjen posebno za sustave za vanjsku toplinsku izolaciju tzv. ETICS sustave i on je proizveden od blokova EPS posebno dugo dimenzijski stabiliziranih, koji su izrađeni bez regenerata.

Pri rezanju stiropora iz blokova u ploče ili kod završene upotrebe stiropora za pakiranje on se može reciklirati na mnogo načina. Može, između ostalog, biti vraćen dijelom u novu proizvodnju, koristiti se kao lagani agregat, dodavati se u tlo da bi se postigla bolja prozračenost tla bez štetnih utjecaja na vodu i atmosferu.


Termička svojstva stiropora

Maksimalna dozvoljena radna temperatura za EPS materijale, kao i za sve termoplastične materijale, ovisi o trajanju i intenzitetu opterećenja povišenom temperaturom. Ako nije pod velikim opterećenjem stiropor podnosi kratkotrajnu temperaturu do 95°C. No, ako se upotrebljava bitumen ili vrući premazi koji zahtijevaju višu temperaturu na kratki period, stiropor može pretrpjeti i temperaturu do 110°C.

S povećanjem gustoće stiropora povećava se i otpornost na povišene temperature, ali granična vrijednost ostaje ista. Maksimalna trajna temperatura neopterećenog stiropora iznosi 85°C. Stiropor se ne polaže u vreli bitumen, već se mora pričekati da se malo ohladi.

Isto vrijedi i za nanošenje vrelog bitumena izravno na ploče. Kod izvedbe hidroizolacijske zaštite, stiropor ploče se kaširaju bitumenskim trakama s tim da se kaširanje jednostavno i ekonomično radi na gradilištu (ili se vruća bitumenska masa točkasto nanosi na izolacijsku traku i onda zalijepi na striopor, ili se samoljepive izolacijske trake nalijepe na stiropor).

Stiropor kao amorfna plastika ne pokazuje nikakve strukturalne promjene od temperature -180°C do 100°C tako da su i ekstremno niske trajne temperature moguće, a također ima izrazito malu toplinsku vodljivost.

Stoga su toplinsko-izolaciona svojstva izvrsna. Toplinska vodljivost ovisi o temperaturi i gustoći. Toplinska vodljivost je manja od zahtijevane po normama (0,040 W/m K). Porastom gustoće stiropora toplinska vodljivost pada (bolje izolaciono svojstvo).

Samogasivi stiropor u dodiru s plamenom ne gori neko se samo tali, a pri uklanjanju plamena prestaje se taliti. U normama je klasificiran kao B1 odnosno “teško zapaljiv materijal”.