Mehanički fiksirani krovovi

Sarnafil® TS 77-12

Sintetička membrana na bazi TPO-a za neprohodne mehaničke fiksirane krovove

Sarnafil® S 327-12 light grey

Sintetička krovna hidroizolacijska membrana. SarnafilS 327-12 (1.2 mm) je ojačana, višeslojna, sintetička krovna membrana na bazi premium kvalitete polivinil klorida (PVC-a).

Sarnafil® S 327-15 light grey

Sintetička krovna hidroizolacijska membrana. SarnafilS 327-15 (1.5 mm) je ojačana, višeslojna, sintetička krovna membrana na bazi premium kvalitete polivinil klorida (PVC-a).

Sarnafil® S 327-18 light grey

Sintetička krovna hidroizolacijska membrana. SarnafilS 327-18 (1.8 mm) je ojačana, višeslojna, sintetička krovna membrana na bazi premium kvalitete polivinil klorida (PVC-a).

Sikaplan®-12G light grey

Sikaplan-12G (debljina 1.2 mm) je ojačana, višeslojna, sintetička krovna membrana na bazi PVC-a.

Sikaplan®-15G

Sikaplan-15G (1.5 mm) je ojačana, višeslojna, sintetička krovna membrana na bazi PVC-a.

Sikaplan®-18G light grey

Sikaplan-18G (debljina 1.8 mm) je ojačana, višeslojna, sintetička krovna membrana na bazi PVC-a.

Detaljnije