Most preko rijeke Oke, Murom, Rusija

Eficijentni sistemi + sveobuhvatna usluga = optimalno rješenje penjajućih oplata

Savršena oplatna rješenja pretpostavljaju eficijentne sisteme, ali i sveobuhvatnu uslugu – uvijek optimalno prilagođenu individualnim zahtjevima gradilišta. Stručnjak za oplate i skele PERI sa sjedištem u Weißenhornu nudi takvo kompletno ostvarenje za gradnju triju mosnih pilona visokih 90 metara u ruskom gradu Muromu. Ti piloni postavljeni u razmaku od po 231 metar nose opterećenja ovješene konstrukcije kako bi se rijeka Oka od 2009. godine premostila na visini od 30 metara.

Zadaci

Ispod kolnika noge pilona kontinuirano mijenjaju svoje poprečne oblike i njihove poprečne dimenzije te iz petokutne osnove prelaze u pravokutnik na visini kolničke ploče. Brid pilona koji pritom nastaje s vanjske strane dodatno pokazuje zaobljenje s radijusom od 30 centimetara. Od gornjeg ruba kolnika forma i dimenzija u poprečnom smjeru u velikoj mjeri ostaju konstantne, a u uzdužnom smjeru pilon se u vanjskim dimenzijama sužava sa šest metara na tri metra.

Rješenje oplata i skela

Za svaki od 21 betonskog odsječka s reguliranom taktnom visinom od 3,67 metara PERI-jevi inženjeri planiraju rješenja penjajuće oplate, rađena po mjeri i pritom računaju s fleksibilnosti PERI-jeve VARIO zidne oplate s nosačima. U kombinaciji s planiranjem izvedbe koje je usmjereno na razvoj, moguće su sve nužne prilagodbe promjenjivom poprečnom presjeku uz minimalne troškove. Zajedno s PERI CB sistemom penjajućih skela za okomite i blago ukošene površine te SKS/SSC konzolama PERI SKS blokirajuće penjajuće oplate za dijelove ukošene prema naprijed ili unatrag, izrađuju se maksimalno prilagodljive jedinice penjajućih oplata. S oplatom koja je iznova podešena za svaki betonski odsječak na svakoj se nozi pilona dižu četiri podesta skele samo jednim podizajem dizalice po podestu.

Posebna PERI usluga: 3D modu

lKao troškovno povoljno rješenje za ekstravagantne želje arhitekata i sve posebne forme PERI na gradilište isporučuje i gotove, pripremno montirane 3D oplatne elemente. U gradnji mosta u Muromu ti se elementi rabe za precizno oblikovanje donje geometrije pilona i s prednje su strane montirani na unutarnju stranu VARIO sistema. Pritom su se u skladu s gospodarskim održavanjem gradilišta troškovi prijevoza mogli reducirati do najniže granice time što su se pojedinačne remenate kuta izradile po mjeri pomoću CNC uređaja za obradu drveta u Weißenhornu, ali su u Rusiju poslane kao kompaktni moduli. Zahvaljujući krajnjoj preciznosti oblikovnih dijelova s usadnim prorezom, jasnom obilježju i preciznom planu gradnje, montaža na gradilištu mogla se realizirati uz neznatne troškove.

Murom na Oki

Murom, jedan od najočuvanijih staroruskih gradova, nalazi se u europskom dijelu Rusije oko 300 kilometara istočno od Moskve. Važne grane industrije i gospodarstva prije svega su strojogradnja te drvna i tekstilna industrija. Položaj na rijeci Oki, pritoci Volge pa time i važnom vodenom putu, te dobra povezanost s prometnicama i željezničkim linijama pozitivni su gospodarski čimbenici.

Primijenjeni PERI sistemi SKS jednostrana penjajuća skela

VARIO GT 24 zidna oplata s nosačimaCB penjajući sistemGrađevinsko poduzeće: Mostotrest, MoskvaNadgledanje projekta: PERI GmbH, GermanyPERI Llc., Russia www.peri.com.hr