MS-polimer®, prkosi svemu!

AQUA BLOCKER® je stabilna hidroizolacija građevinskih objekata bez bitumena, silikona i otapala, specijalno za vertikalne površine. TEKUĆI AQUA BLOCKER® sa svojom niskoviskoznim karakteristikama nudi najbolja svojstva za ugradnju na horizontalnim površinama. Zasnivajući se na tehnologiji MS-polimera® AQUA BLOCKER® & TEKUĆI AQUA BLOCKER® nudi nenadmašivi profil proizvoda! UNIVERZALNA HIDROIZOLACIJA AQUA BLOCKER® IZOLIRA GOTOVO PO SVAKOM VREMENU U SVAKOM TRENUTKU I POSVUDA

– jednostavno nanošenje pomoću specijalnog valjka, odnosno nazubljene špahtle
– prianja i na vlažnim i hladnim podlogama
– jako izdašan – potrošnja samo 2,3 do 3,1 kg/m2
– izuzetno fleksibilan – prekriva napukline do 10 mm
– prianja na gotovo svim podlogama
– štedi do 50% vremena ugradnje
– nanosi se samo u dva sloja
– primjenjuje se bez nanošenja donjeg naliča
– spreman za uporabu – bez miješanja
– jako brzo potpuno sušenje
– neosjetljiv na vremenske utjecaje
– bez bitumena i silikona
– postojan na ultraljubičaste zrake
– s niskom emisijom
– neutralnog mirisa
– bez otapala

Oznaka proizvoda AQUA BLOCKER® je hidroizolacija građevinskih objekata bez otapala, silikona i bitumena protiv vlage iz tla, procjedne vode koja se ne zadržava, vode koja tlačno ne djeluje na objekt kao i vode koja izvana tlačno djeluje na objekt te procjedne vode koja se zadržava prema standardu DIN 18195. Nakon potpunog sušenja vodonepropustan, prekriva napukline i postojan na prirodne podzemne vode koje na beton djeluju agresivno. Bazirajući se na tehnologiji MS polimera® AQUA BLOCKER® kombinira sigurno prekrivanje napuklina i vodonepropusnost uobičajenog debelog premaza bitumenom s nenadmašivim karakteristikama ugradnje emulzije bitumena. AQUA BLOCKER® je stabilno ugođen te je time najbolji za vertikalne površine kao za izoliranje vanjskih zidova podruma, kao pijeskom posuta višeslojna hidroizolacija ispod pločica i ploča, za radove popravka u cijelom području krova kao i za izoliranje betonskih gotovih elemenata s fugama. Niskoviskozni tekući AQUA BLOCKER® se lako nanosi valjkom i razlijeva. Horizontalne površine kao temelji, temeljne ploče i ravni krovovi mogu se jednostavno i brzo zaštiti od vode i vlage nanošenjem pomoću HEY\’DI specijalnog valjka (valjak s kratkim velurom) ili nazubljene špahtle Pütz TL/Pajarito 93. Nadalje, kao parna brana primjenjiv ispod glazura i višeslojnih hidroizolacija na balkonima i terasama, industrijskim podovima i u gospodarski korištenom području kao i za zalijevanje dilatacijskih i radnih fuga u industrijskom području.

Prednosti proizvoda i ugradnje  Podloge: Aqua Blocker® sigurno i trajno prianja i na vlažnim podlogama. Otpada nanošenje dodatnog naliča. Ugradnja i sušenje osigurani su čak i u najnepovoljnijim uvjetima okruženja i pri temperaturama građevinskog elementa u rasponu do +5°C.  Nanošenje: Aqua Blocker® se jednostavno i brzo nanosi pomoću HEY\’DI specijalnog valjka (valjak s kratkim velurom), a tekući Aqua Blocker pomoću nazubljene špahtle Pütz TL/Pajarito 93 ili specijalnog valjka samo u dva sloja. Bezbrojni radni postupci s nanošenjem donjeg naliča, struganjem špahtlom, nanošenjem nazubljenom špahtlom, zaštitom premaza od vlage i zaglađivanjem pripadaju kod sredstva Aqua Blocker® prošlosti.  Potrošnja: Aqua Blocker® postiže pri potrošnji od samo 2,3 kg/m2 uz debljinu suhog sloja od 1,5 mm prekrivanje napukline od ca. 10 mm. Za usporedbu: Pri nanošenjima debelog sloja bitumena prekrivaju se napukline od 4 mm. Kako bi se postigle ove vrijednosti, potrebna je minimalna debljina sloja od 6 mm uz potrošnju materijala od 7 kg/m2.  Postojanost na ultraljubičaste zrake: Aqua Blocker® nadmašuje svojstva uobičajenih proizvoda na PU-bazi i bazi bitumena.  Faktor okoliš: Aqua Blocker® je bez otapala, silikona i bitumena te ima jako nisku emisiju

Bazirajući se na tehnologiji MS-polimera Aqua Blocker® i tekući Aqua Blocker® pružaju nenadmašivi profil proizvoda

– jednostavno nanošenje pomoću specijalnog valjka, odnosno nazubljene špahtle
– prianja i na vlažnim i hladnim podlogama
– jako izdašan – potrošnja samo 2,3 do 3,1 kg/m2
– izuzetno fleksibilan – prekriva napukline do 10 mm
– prianja na gotovo svim podlogama
– štedi do 50% vremena ugradnje
– nanosi se samo u dva sloja
– primjenjuje se bez nanošenja donjeg naliča
– spreman za uporabu – bez miješanja
– jako brzo potpuno sušenje
– neosjetljiv na vremenske utjecaje
. bez bitumena i silikona
– neutralnog mirisa

– Aqua Blocker® je ispitan prema „Načelima ispitivanja hidroizolacija građevinskih objekata tekućim sintetičkim tvarima, verzija 06./2006.\”. Prema listi građevinskih pravila A dio 2, 1.12 (abP) prema standardu DIN 18195 dio 4, dio 5, dio 6 i dio 7 odobren prema građevinskom nadzoru.  Faktor troškovi: Korištenjem sredstva Aqua Blocker radno se vrijeme skraćuje za ca. 50%. Time se udjel troškova po m2 smanjuje do 35% u usporedbi s običnim debelim premazima bitumenom.  Vremena sušenja: Nakon ca. 4-6 sati može se započeti s nanošenjem drugog sloja. Nakon ca. 24 sata hidroizolacija je potpuno suha te se može potpuno opteretiti u svrhu radova koji slijede kao npr. nasipanje građevinske jame (vrijednosti pri +20°C).  Strojno nanošenje: Aqua Blocker® se može ugoditi da bude spreman za prskanje te se može nanijeti prikladnim uređajima za ugradnju.  Univerzalna primjena: Aqua Blocker® se može koristiti za gotovo sve hidroizolacijske radove od podruma do krova. Aqua Blocker® objedinjuje u jednom proizvodu pozitivna svojstva debelog premaza bitumenom, emulzije bitumena, mase za zalijevanje fuga, hidroizolacijske trake koje se same lijepe, hladnog ljepila, bitumenske mase za zamazivanje, višeslojne hidroizolacije ispod pločica i ploča kao i parne brane ispod glazura.

Primjeri primjene sredstva Aqua Blocker®  Hidroizolacija građevinskih objekata prema standardu DIN 18195: Za trajnu zaštitu građevinskih objekata koji su u kontaktu sa zemljom kao što su podrumi, zgrade bez podruma, priključci, mjesta provođenja cijevi od vlage iz tla i vode koja tlačno djeluje na objekt.

Radovi popravka u području krova: Za izoliranje između ostalog spojeva s dimnjakom, svjetlarnika, područja rubova i uglova na ravnim krovovima, žljebova.

Hidroizolacije ispod pločica i ploča: Za zaštitu od vlage i vode ispod keramičkih obloga. Za polaganje pločica s mortovima za tanku podlogu Aqua Blocker® mora po cijeloj površini biti posut kvarcnim pijeskom

– Gotovi betonski elementi: Za izoliranje fuga između gotovih betonskih elemenata u vanjskom području podruma. Aqua Blocker® sigurno sprječava prodiranje vlage te se time izbjegava vlaga koja se u zidu penje kapilarno

Primjeri primjene tekućeg sredstva Aqua Blocker®  Hidroizolacija građevinskih objekata prema standardu DIN 18 195: Za trajnu zaštitu temelja i temeljnih ploča od vlage iz tla i vode koja tlačno djeluje na objekt.

– Hidroizolacija ravnog krova: Za izoliranje ravnih krovova uz umetanje staklene mrežice u područja koja su osobito ugrožena pucanjem.
– Dilatacijske i radne fuge: Za zalijevanje radnih i dilatacijskih fuga u gospodarski korištenom i industrijskom području.
– Industrijski podovi: Kao parna brana u gospodarski korištenim područjima ispod glazura i višeslojna hidroizolacija u kombinaciji s pločicama i pločama kao i PU-premazima i premazima od epoksidne smole.

– Parna brana ispod glazura na balkonima i terasama: Kao parna brana na balkonima i terasama ispod glazura i višeslojna hidroizolacija u kombinaciji s pločicama i pločama.

Tehnički podaci Prekrivanje napuklina Ca. 10 mm pri debljini suhog sloja od 1,5 mm Temperatura ugradnje/temperatura građevinskog elementa +5°C do +35°C. Temperatura sredstva Aqua Blocker® treba prije ugradnje biti između +15°C i +25°C Vrijeme sušenja između 1.+2. premazivanja Ca. 4 sata pri +20°C (Aqua Blocker®) Ca. 6 sati pri +20°C (tekući Aqua Blocker®) Potpuno sušenje Nakon ca. 24 sata pri +20°C potpuno opteretiv Potrošnja ca. 2,3 kg (debljina suhog sloja ca. 1,5 mm) do 3,1 kg/m2 (debljina suhog sloja ca. 2.0 mm) ovisno o opterećenju, širina fuge (mm) x dubina fuge (mm) = ml po dužnom metru fuge kao hidroizolacija fuga Nanošenje 2 premaza s debljinom suhog sloja od ca. 1,5 mm u slučaju vlage iz tla i procjedne vode koja se ne zadržava. 2 premaza s debljinom suhog sloja od 2.0 mm kod vode koja tlačno ne djeluje na objekt, vode koja tlačno djeluje na objekt, procjedne vode koja se zadržava i vode koja iznutra tlačno djeluje na objekt. Sprave za nanošenje HEY\’DI specijalni valjak, kist u područjima uglova i rubova (Aqua Blocker®) odnosno specijalni valjak ili nazubljena špahtla Pütz TL/Pajarito 93 (tekući Aqua Blocker®) SHORE-A-tvrdoća (tekući Aqua Blocker®) ca. 30 prema standardu DIN 53 505, 4 tjedna (23° C/50% relativne vlage) Skladištenje Na hladnom i suhom mjestu. Osjetljiv na mraz. Rok trajanja ca. 9 mjeseci u originalnoj ambalaži. Ton boje svijetlo-siva Strojno nanošenje Prikladni uređaji za prskanje mogu se između ostalog nabaviti kod tvrtke Desoi GmbH, D-36148 Kalbach, tel. 0 66 55 / 96 36-0. Aqua Blocker® je ispitan prema \”Načelima ispitivanja hidroizolacija građevinskih objekata tekućim sintetičkim tvarima, verzija 06./2006.\”. Prema listi građevinskih pravila A dio 2, 1.12 (abP) prema standardu DIN 18195 dio 4, dio 5, dio 6 i dio 7 odobren prema građevinskom nadzoru. Oblik isporuke: Aqua Blocker®:kartuša od 290 ml kutija od 1 kg kanta od 15 kg (aluminijska vreća) Tekući Aqua Blocker®:kanta od 15 kg (aluminijska vreća)