Navodnjavanje – tehnike navodnjavanja

Kao žlijeb označavamo u širem smislu donji rub kosog krova. Međutim, taj naziv rabimo i za rubove i uglove ravnih krovova i balkona, sveukupno za područje odvoda vode na razini žlijeba krovova i mjesta gdje ulazi voda. Bravarski rječnik obuhvaća pod pojmom žlijeb sve dijelove za sakupljanje, hvatanje i odvodnju padalina, to znači: žlijeb jeste cijevi za odvod kišnice s odgovarajućih dijelova objekta.

Odvod vode s krovova – tipovi krovova

U tijeku povijesti gradnje razvili su se različiti tipovi, oblici i izvedbe krovova, i to zbog određenih klimatskih uvjeta i raspoloživih materijala za pokrivanje krovova. Zbog raspoloživosti materijala i tehničkog razvoja građevinskog materijala, oblik krova, više nije neminovno vezan za lokalni način gradnje. Navedeno često dovodi do arhitektonske i pejzažne inflacije.
Različiti modeli krovova:
Sedlasti krov

Ravni krov
Mansardni krov
Krov s kupolom
Krov u obliku polovice spremnika
Shed krov
Krov u obliku piramide
Šator krov
Nosive konstrukcije

Odvod vode s krova – nastanak različitih tipova krovova

Krov mora štiti objekt od vremenskih utjecaja (kiša, snijeg, vjetar). Nadalje treba umanjivati vanjsku buku, te osigurati toplotnu izolaciju ljeti i zimi. Već u najranijoj povijesti ljudi su osiguravali svoje nastambe i to jednostavnim pokrivačima (npr. šatorske konstrukcije od životinjske kože, slame, drveta, itd.). Ovisno o zemljopisnom položaju nastambe, razvili su se temeljni oblici krovova i koristili su se razni materijali.

U područjima u kojima su česte padaline (srednjoeuropski prostori) dovoljno kosim položajem površine krova postizao se odvod kiše i snijega. Iz te potrebe razvili su se za to područje tipični oblici krovova, koji su pokrivani s raspoloživim materijalom iz tog područja, kao npr. krovovi od slame, trstike, drveta, kamenih ploča, ploče od pečene gline (crijep) ili metalne ploče (npr. bakrene ploče). Krovovi se načelno dijele u ravne i šiljaste krovove.
Do razvoja bitumenom i zaštitom namočenih kartona od Šveđana Faxa 1785, izvedba ravnih krovova bila je moguća samo u područjima s blažom klimom (npr. mediteranu). Razvojem daljnjih izolirajućih materijala i tehnika gradnje postavljanje ravnih krovova postalo je moguće neovisno o klimatskim uvjetima. Prije svega predstavnici moderne arhitekture početkom 20. stoljeća vidjeli su u ravnim krovovima temeljni koncept za daljnji razvoj objekata.

Odvod vode s krova – norme

Norma DIN EN 12056-3 bave se odvodnjom krovova, planiranjem i mjerenje. Odredbe ove norme odnose se prije svega na mjere izbačenih i uvučenih žlijebova, te njihov način postavljanja. Međutim mjerenja su tako komplicirano koncipirana da je korisniku potrebno previše vremena kako shvatio sadržaj i isti primijenio u praksi. Zbog toga je strukovno udruženje „Sanitarije, grijanje i klima“ izdao stučni naputak „mjerenje izbačenih i uvučenih žlijebova“.
U E DIN 1986-100, planiranje i mjerenje odvodnje krovova navedene su najbitnije značajke za mjerenje i izvedbu sabirnih i osnovnih vodova. Također su navedeni dodatni zahtjevi uz normu DIN EN 12056-3 za opće kriterije primjene odvodnje krova, koje su određene na nacionalnoj razini. S ovom odredbom dosadašnja odredba od obračunu minimalne količine padalina od 300 l/s*ha postaje nevažeća. Djelomično se slijepo pridržavalo 300 litara odredbe i dovelo je do oštećenja objekata, u područjima u kojima je količina padalina bila veća. Tamo gdje su manje količine padalina, prema normi, postavljane su cijevi prevelikog kapaciteta. Zbog sada donesena odredba o diferenciranoj izmjeri, ovisno o stvarnim regionalnim padalinama.
Odvod vode na krovu – korist od sustava za odvod vode

Stručno postavljeni žlijebovi imaju slijedeće praktične prednosti:

Sprječavaju nekontroliran odvod padalina i s tim povezane štede od vlage na Vašim objektima. U praksi se susrećemo s različitim izvedbama i oblicima gradnje žlijeba. Postoji veliki broj bravarskih rješenja, kako bi se žlijebovi ukrasili modernim metalnim dijelovima, te bili sigurni u svom radu. Ovisno o vrsti objekta, regionalnih običaja i arhitektonskih zamisli, međutim i o lokalnim i kod kuća koje su povezane jedna s drugom nužnih odredbi, pojavljuje se potreba za sasvim različitim rješenjima.