Nosivi termoizolacijski element

Schöck Isokorb® je nosivi termoizolacijski element za termičko odvajanje isturenih građevinskih dijelova, bez obzira radi li se o konstrukciji beton-beton, beton-drvo, beton-čelik ili čelik-čelik.

Schöck Isokorb® je nosivi termoizolacijski element za termičko odvajanje isturenih građevinskih dijelova, bez obzira radi li se o konstrukciji beton-beton, beton-drvo, beton-čelik ili čelik-čelik.

Isokorb® smanjuje djelovanje toplinskih mostova i time spriječava nastajanje kondenzata i plijesni.

Jednostrano izolirani balkoni. 

Isokorb_XT_Thermo

Jednostrano izolirani balkoni

Ukoliko se balkon izolira samo jednostrano (dolje ili gore), toplina se gubi putem neizolirane strane i tako omogućuje stvaranje toplinskog mosta. Na tom mjestu, unutarnja površinska temperatura vanjskog zida padne ispod dozvoljenog minimuma. Na taj način je toplinska izolacija nedjelotvorna.

Ukoliko je balkon potpuno „upakiran“, gubitak topline je smanjen, no balkon se ipak zagrijava. Time se toplinska energija dodatno troši, a efikasnost izolacije je zbog toga nedostatna.

Termički odvojeni balkoni.

Isokorb_XT_Thermo_Iso_Frau

Termički odvojeni balkoni. 

Schöck Isokorb® je toplinski izolirajući i istovremeno nosivi sustav. Toplinska izolacija vanjskog zida se tim sustavom dosljedno nastavlja. Time se djelovanje toplinskog mosta, odnosno gubitak energije svodi na minimum.

Balkon se tada neće usputno zagrijavati i toplina će ostati u prostoriji.

Prednosti projektiranja i izvođenja sa Schöck Isokorbom®

Kvaliteta –  Potvrđena od vodećih Europskih građevinskih instituta i zadovoljnih klijenata! Schöck Isokorb®, zbog svojih tehničko-toplinskih svojstava kao i statički optimalne konstrukcije predstavlja vrlo učinkovitu izolaciju isturenog dijela zgrade. Dobro vodljivi beton i vrlo dobro vodljiv betonski čelik (armatura) zamjenjuju se izolatorom kao što je Neopor i slabo vodljivim plemenitim čelikom kao i optimiranim HTE modulom od finog betona visoke čvrstoće.

Jednostavno projektiranje – Inteligentno rješenje koje omogućuje slobodu projektiranja. Dizajnerska rješenja, filigransko projektiranje i moderna arhitektura uz pomoć Schöck Isokorba® zadovoljavaju sve zahtjeve građevinske fizike.

Brzo izvođenje –  Schöck Isokorb® isporučuje se na gradilište kao gotov element, spreman za ugradnju. Postavlja se u već pripremljenu armaturu i povezuje. Tijek gradnje se ubrzava, gradnja pojednostavnjuje, a vremenski zahtjevno izoliranje balkona postaje nepotrebno.

Dugoročna sigurnost – Jednom ugrađen Schöck Isokorb®, investicija je koja vrijedi jednako dugo kao i sama zgrada. Element leži u betonu balkonske ploče kao zatvoreni i zaštićeni sistem, siguran od svih vremenskih utjecaja što ga čini dugoročno djelotvornim. Eventualne buduće sanacije su eliminirane!

Ekonomska isplativost – Protok/gubitak energije svodi se na minimun. Vrijeme rada se smanjuje jer nema potrebe za dodatnim izoliranjem balkona. Troškovi sanacija su eliminirani.

Hrvatsko tehničko dopuštenje– HTD 12/002 izdano od nadležnog Instituta građevinarstva Hrvatske, IGH.

www.schoeck.hr