Novi izolacijski sistem za balkone i terase

DiProtec SDB je visokokvalitetna plastična izolacija koja se polaže slobodno. Razvijena je specijalno za drenaže tankih slojeva za balkonske specijaliste. Može se međutim koristiti i s drugim drenažnim sistemima poduzeća Gutjahr.

Izolacijske trake su sada u trendu; lako se obrađuju i omogućuju definirane debljine sloja jednim radnim postupkom. Priliko razvoja brzih izolacijskih traka DiProtec SDB poduzeće Gutjahr stavilo je težište na sigurnost i jednostavnu obradu:“ zato smo koristili kvalitetne materijale. U kombinaciji sa samoljepljivim izolacijskim trakama za međusobne priključke sistem nudi maksimalnu sigurnost i komfor“ kaže Sandro Thronicke, voditelje tehnike i razvoja u poduzeću Gutjahr.
Nove razvijene samoljepljive sistemske izolacijske trake olakšavaju i priključke izolacije na profile. Zato je Gutjahr razvio novu generaciju profila s neurezanim kracima , na koje se izolacijska traka lijepi brzo, sigurno i jednostavno. Osim toga debljina sloja DiProtec SDB izolacijske trake prilagođena je visini profilnog kraka. Tu se štedi na nekoliko radnih faza; od izglađivanja žlicom za izglađivanje proreza preko zatvaranja mostova pukotina te zatvaranja profila.
Sanacija bez čekanja

Uz pomoć izolacije za izjednačavanje tlaka vodene pare izolacijska ljepenka Di protec SDB može se postavljati i na vlažne podloge. Idealan je u kombinaciji s novom kapilarno pasivnom drenažom tankih slojeva Watec Drain KP, koja se također postavlja slobodno. Tako se balkoni i terase saniraju bez čekanja.
Pregled DiProtec SDB;
DiProtec SDB postavlja se slobodno te se može kombinirati s Gutjahr – drenažama tankog sloja. On omogućuje definiranu debljinu sloja jednim radnim postupkom. Ljepenka se može obrađivati i na lagano vlažnim podlogama i to zahvaljujući izolaciji koja s donje strane izjednačava pritisak vodene pare. Debljina ljepenke odgovara visini Gutjahr kraka profila. Tako se DiProtec SDB može priključiti direktno bez izglađivanja. Samoljepljive izolacijske ljepenke DiProtec AB osiguravaju siguran spoj ljepenke bez preklapanja, neravnina i uspora.

www.gutjahr.com