Obrada vode

Implementacija mjera za energetsku efikasnost u postrojenjima za tretman otpadnih voda je važna jer se za tretman otpadnih voda potroši 25 do 50% operativnog budžeta postrojenja.

Primjerice, u postrojenju za tretman aktivnim muljem, biološkoj fazi se pripisuje 30 – 80% troškova za energiju postrojenja. Podzemne vode i prodiranje kišnice u sabirni sustav također treba uzeti u razmatranje.Porastom ovih prodiranja raste protok i opterećenje u postrojenjima za tretman otpadnih voda, tako da dolazi i do preopterećenja opreme i crpki.Korištenjem odgovarajućih cijevi i spojeva, kao što su PVC cijevi u odvodnim kanalima, smanjuje se prodiranje i korištenje odgovarajuće zaobilaznice na ulazu u postrojenje i skreće prekomjerni tok od crpne stanice.

Preliminarni i primarni tretman

Za sekundarni tretman troši se više energije nego za primarni tretman, tako da povećanjem efikasnosti možemo doći do značajnih ušteda. Preliminarni tretman otpadne vode iz kućanstava fizički odstranjuje čvrsti materijal procesima kao što su prosijavanje, pumpanje i odstranjivanje čvrstih čestica.U primarnom tretmanu čvrsti i plutajući materijali se odstranjuju u bazenima za taloženje. Iako većina procesa primarnog tretmana ne zahtijeva puno energije, mogućnosti da se poveća efikasnost ipak postoje.Primjerice, krhotine u otpadnoj vodi ponekad se melju u drobilicama umjesto da se koriste sita za njihovo uklanjanje iz vode. Ako se koriste drobilice, kasnije će biti potrebno više energije u fazi sekundarne obrade da bi se odstranio ovaj materijal.

Poželjno je krhotine odstranjivati pomoću sita. Za daljnje smanjenje operativnih troškova primarnog tretmana potrebno je:

  • odstraniti što je više moguće krhotina u primarnoj fazi, da bi se izbjegli nepotrebni operativni troškovi sekundarnog tretmana
  • smanjiti udio vode u prerađenom talogu jer nizak sadržaj vode može umanjiti potrebe za pumpanjem i troškove odlaganja otpada
  • koristiti pogone promjenjive brzine s napravama za odstranjivanje čvrstih čestica iz komora.