Podrumski zidovi

Oni nude primjerice prostor za radni prostor, za hobi prostor ili za radionicu, zatim igraonicu za djecu, sobu za goste i slično. U principu i tu postoje istovrsni zahtjevi kao kod zidova koji su u doticaju sa zrakom. Statičko naprezanje uslijed tlaka zemlje kao i građevinsko-fizikalna naprezanja od vlage iz tla postavljaju povećane zahtjeve naročito na izolaciju podrumskih zidova

Stabilnost

Na podrumske zidove djeluju kako vertikalna tako i horizontalna naprezanja(slika 5.6.-1). Vertikalne sile rezultiraju iz vlastite težine podrumskih zidova te prometnih opterećenja iz gornjih katova.Tlak zemlje okolnog terena djeluje na podrumski zid kao horizontalno opterećenje. Ono rezultira iz težine tla te u danom slučaju i iz prometnih opterećenja koja utječu na njega. Ukoliko dijelovi podrumskog zida leže ispod razine podzemnih voda u obzir svakako treba uzeti i horizontalne sile iz vodenog tlaka. Za dimenzioniranje vidi poglavlje 6 (Dimenzioniranje).

Izoliranje podrumskih zidova
Podrumski zidovi moraju se zaštitit vertikalnom izolacijom od vlage iz tla te horizontalnom izolacijom od vlage koja prodire iz temelja prema normi DIN 18195, vidi DGfM-podsjetnik izolacija, odlomak 12, upute o literaturi 1.4. Toplinska izolacija
Toplinska izolacija podrumskih zidova mora se osigurati prema vrsti uporabljenih zidnih elemenata na sljedeći način: kod opeke s većom specifičnom gustoćom, primjerice vapnene opeke, pune opeke, betonske opeke izolacijom perimetra koja se postavlja s vanjske strane izolacije (slika 5.6.-2). Podrumski zidovi od ziđa kao što su lagana betonska opeke, porobetonska opeka te termoizolacijska opeka ispunjavaju sve termoizolacijske zahtjeve bez izolacije perimetra (slika 5.6.-3).

Quellen:

[1] Deutsche Gesellschaft f. Mauerwerksbau e.V.: Der Keller aus Mauerwerk, 2002
[2] Oswald, R.: Abdichtung von Mauerwerk. Erschienen in: Planung, Konstruktion, Ausführung. Hrsg.: Bundesverband Kalksandsteinindustrie eV, Hannover 2005
[3] Keller – wirtschaftlich und sicher. Hrsg.: Bundesverband Kalksandsteinindustrie eV, Hannover 2004
[4] Bundesverband Porenbeton Porenbeton Handbuch, 2002
Stand: 05/2009
Bearbeitung: Dipl.-Ing. Heiko Koch,
Prof. Dr.-Ing. Werner Seim
www.mauerwerksbau-lehre.de