Pokrivna opeka

Pokrivna opeka – Pokrivnom opekom se prekrivaju zidovi posjeda. Alternativno se mogu koristiti uobičajene krovne opeke, najčešće su međutim u uporabi opeke „Biberschwanz-dabrov rep“, monah, šupčke opeke, kao i krovne opeke s utorom.