Pokrovi od umjetnih materijala

0

U graditeljstvu se za oblaganje krovova koriste i drugi materijali osim onih koje smo nazvali prirodnima. U trgovačkoj mreži mogu se naći dva osnovna tipa ovih krovnih materijala: polikarbonatne i bitumenizirane obloge.

Polikarbonatni sustavi su transparentni a služe za prekrivanje i bočno zatvaranje svjetlosnih otvora industrijskih hala, sportskih terena, tržnica, hotelskih ulaza, atrija. Najčešće su modularni, tj. istovrsni elementi lako se nadovezuju da tvore veće površine. Proizvode se kao višeslojni paneli, a međuprostor u strukturi ispunjen zrakom pridonosi toplinskoj izolaciji. Premda izdržavaju velike specifi čne pritiske tereta (snijeg, kiša) njihova nosivost ipak ovisi o rešetkastoj strukturi krovne konstrukcije na koju se pričvršćuje. Nosivost je pojačana i oblikom presjeka i brojem slojeva, pa time i debljinom strukture. Trapezni oblik presjeka dozvoljava manju debljinu strukture (tri sloja – dva međuprostora – 10 mm debljine) dok potpuno ravne pokrovne ploče imaju 4 sloja, 3 međuprostora i debljinu 30 mm. Polikarbonatni materijali su otporni na UV zračenje tako da im je boja i struktura postojana. Dodavanjem aditiva pri proizvodnji moguće je dobiti čitav raspon boja. U specifi kacijama ovog materijala pojavljuje se i podatak o usisnom opterećenju, što je vrlo važno kod krovnih konstrukcija jer se uslijed snažnog strujanja vjetra iznad krova s gornje strane zaobljenog ili kosog krova javlja podtlak koji nastoji iščupati konstrukciju (to je razlog što često cjelokupni krovovi slete sa zgrade u oluji). Izdržljivost polikarbonatnih ploča na usisno opterećenje uvelike ovisi o načinu sidrenja, odnosno pričvršćenja ploča na krovnu konstrukciju. Otpornost pojedinih tipova ploča pojačava se posebnim tehnološkim postupkom u proizvodnji: prilikom vučenja, dok je materijal još vruć, ploča se razvlači u dva smjera i time prednapreže, što konačnom proizvodu daje veću udarnu čvrstoću. Još jedna karakteristika polikarbonatnih ploča je certifi cirana vatrootpornost što je pri korištenju u javnim objektima (hale, dvorane, …) nužan uvjet.

Neki tipovi polikarbonatnih krovnih glatkih višeslojnih panela dozvoljavaju velike elastične deformacije pa su podesni i za izradu lučnih, zakrivljenih konstrukcija. Savijanje se izvodi „na hladno“, ali neophodni su lučni nosači i profi li na koje će se savinute ploče učvrstiti. Za ploče namijenjene savijanju propisuje se minimalan radijus kojeg ploča može bez oštećenja otrpiti. Za izradu savinutih krovnih oplata od polikarbonatnih ploča obično se koristi „sustav“, tj. komplet aluminijskih ili čeličnih profi – la i priručnog materijala (brtve, vijci, trake) koji su promišljeno dizajnirani kako bi fi nalni proizvod bio funkcionalan i estetskog izgleda.

Bitumenizirane obloge valovitog su presjeka, s tim da se raspored valova, njihov broj pa i izmjere ploča mjenjaju od jednog do drugog proizvođača. Pretežno se tu radi o jednostavnijim i jeftinijim proizvodima koji se samo rijetko koriste kao krovni pokrovi stambenih objekata. Češće su to pokrovi nadstrešnica ili manjih gospodarskih objekata i garaža. Ploče su u potpunosti impregnirane bitumenom i apsolutno vodonepropusne. Proizvode se u raznim nijansama s tim da je boja termički obrađena i molekularno povezana sa strukturom materijala. Otporne su na kiseline i lužine (agresivna atmosfera, kisele kiše) te sol (podesne za korištenje u priobalnom pojasu). Izdržavaju velike temperaturne razlike (zima – ljeto, dan – noć). Podnose i opterećenja na savijanje tako da se mogu koristiti i za oblaganje zaobljenih krovova hangara, uz ograničenje minimalnog radijusa od 8 metara.

Uz osnovne oblike (ploče) proizvode se i dodatni elementi, poput sljemenjaka, te brtvi koje sprečavaju zavlačenje insekata ili manjih životinja pod ploče). Za učvršćenje na krovnu konstrukciju od drvenih letava, ili što je preporučljivije na podaščani krov, koriste se posebni pocinčani čavli s dvostrukom brtvom koja onemogućuje prodor vode kroz rupu koju je probio čavao prilikom montaže.

Posebni tipovi bitumeniziranih valovitih ploča koriste se kao podloga za montažu glinenih kanalica – izmjere valova prilagođene su određenom tipu kupe kanalice te ona idealno naliježe između valova. Ovakva montaža na valovitu pokrovnu ploču stabilizira kanalice i čitavu konstrukciju čini sigurnijom.

Leave A Reply

Your email address will not be published.