Prezentacija proizvoda za hidroizolaciju tvrtke Samoborka

Samoborka d.d. – industrija građevinskih materijala proširila je svoj proizvodni program PROIZVODIMA ZA HIDROIZOLACIJU.

Proizvodi su namijenjeni  za hidroizolaciju ispod keramič kih obloga;  kupaon ica, terasa i balkona, bazen a, kao i podruma i temelja, ravnih krovova, cisterni i spremnika za vod u.

Tvrtka Samoborka poziva vas na prezentaciju proizvoda za hidroizolaciju kao i na prikaz primjene rada sa istim u Pevec prodajn im centrima

20.07.2012 g., od 11 – 13 h  Pevec centar RIJEKA
20.07.2012 g., od 17 – 19 h  Pevec centar PULA
21.07.2012 g., od 11 – 13 h  Pevec centar ZAGREB JANKOMIR
21.07.2012 g., od 17-19 h  Pevec centar ZAGREB ŽITNJAK

Za pregled proizvoda za zaštitu i sanaciju od vlage, njihova svojstva i kar