Profili, limovi, šindra, tkanina

METAL – Bitni metali koji se koriste kao metalne obloge osim aluminij i čelika jesu bakar, olovo, kositar i cink. Većina se pomenutih materijala uglavnom pojavljuju kao slitine, jer su njihova svojstva u odnosu na čiste metale bitno poboljšana.

Kao metalne obloge se često koriste i slitine ko npr. bronca i mesing. Za metalne fasade se koriste još i sljedeće vrste obloga: • trake, snopovi i ploče • trapezni profili, cik-cak profili i valoviti profili • kasetni profili • paneli • sendvič-elementi • šindra • perforirani lim i rešetke za naprezanje • tkanine • okovi ( bakar) Kod planiranja metalne obloge svakako treba voditi računa o obradi površine, zaštiti od korozije i izmjenama dužine uvjetavonaih temperaturama. Bakar Crvenkasti sjajni metal bakar, koristi se također za pročelja, sastoji se 100 % od Cu-DHP. Materijal se može jako dobro oblikovati (debljina traka 0,6-0,7 mm). Dokazao se svojom postojanošću i dugog je vijeka trajanja. Pod utjecajem atmosfere bakar stvara sloj oksida, koji se tijekom vremena mijenja po boji i sastavu te u konačnici vodi do tipične zelenkaste patine ( bakarni karbonat). U ovisnosti o geometriji fasade taj proces može trajati čitav niz godina. Bakrene trake se već prema boji i površini mogu obrađivati na različite načine, te tako spriječavaju prirodan proces korozije usljed atmosfere: • bakrene trake predoksidirane (smeđkaste boje) • bakrene trke predpatinirne (tipična zelena patina) • bakrene ploče obrađene kositrom (mat-siva boja) Osobina bakra da se oslobađa vlage leži u Njemačkoj negdje oko 0,2μm/a ( koeficijent toplinske dilatacije 17,0×10-6 K-1 ; 1,5 od vrijednosti čelika) Bakar (točka talenja na 1083˚C) se može variti, lemiti, rezati, savijati i zaobliti. Bakar se na fasadama koristi kao trapezni i valoviti profil, u kasetama, pločama, šindri. Osim toga perforirani limovi i rešetke za naprezanje od bakra nalaze svoju inovativnu primjenu na fasadama kao ventilcijski elementi, zaštita od sunca ili kao velikoplošne, prozračne obloge. Cink Za oblaganje fasada plavičasto-bijelim cinkom koristi se isključivo slitina titan cink (dodaci slitini titan i bakar). U početku srebrenkasta, glatko izvaljana površina dobije zbog atmosferskih procesa mat-sivo-plavu patinu. Proces homogenog stvaranja patine može na fasadama trajti godinama. Umjetnim tretiranjem površine (npr. fosfatiranjem) to se vemensko razdoblje može i produžiti. Cink se koristi kao antikorozivno, zaštitno sredstvo za druge metale npr. čelik. Materijal se usljed topline isteže relativno malo i može se jako dobro obrađivati. U svakom slučaju treba izbjegavati tragove vlage iza lima. Vlaga između lima i oplate vodi neizbježno do gubitka materijala. Titan-cink se kao materijal koristi na fasadama u trakama, pločama, panelima, kasetama ili valovitim i cik-cak limovima. Titan-cink spada u klasu građevinskih materijala A (A1 i A2). Otpad od cinka može se reciklirati 100 %.

Građevinska bronca je slitina bakra, kositra, mangana i olova ili željeza. Materijal se izrađuje u profilima i pločama. U početku topli crveni ton površine se pod utjecajem atmosfere razvija u tamno-smeđi, antracit-ton. U usporedbi s bakrom ovaj je proces bitno sporiji. Materijal je jako dobro prilagođen za hladno oblikovanje i može se lemiti i tvrdo i meko. Građevinska bronca se ne može variti. Pomoću epoxid- smola, fenolnih i akrilnih smola mterijal se jako dobro lijepo s ostalim materijalima ( npr. drvo,staklo, cement). Materijal se osim u profilima ( prozorske konstrukcije i konstrukcije vrata) koristi i u kasetma, panelima, šindri i perforirnim limovima. Površina građevinske bronce može se polirati, četkati ili kuglasto zrnačati. Kemijskom obradom postižu se i svijetli i tamni tonovi boje. Mesing Kao obloga pročelja koristi se i mesing i to u različitim formama. Slitina se satoji od bakra i cinka u kvaliteti CuZu15. Od početnog crveno-zlatnog tona boje razvija se najprije početni mat-zelenkasto smeđi ton a kasnije postaje konačne tamno smeđe antracitne boje. Osim ploča proizvode se u ovisnosti od potreba i paneli, šindre, kasete i perforirani limovi. Materijal je pogodan za veliko-plošne površine.