Refleksija topline – krovne folije

Zgrada nije samo prostor u kojem se boravi, ona mora stanovnicima te zgrade pružati odgovarajuću zaštitu od svih vremenskih utjecaja. Krov i vanjski zidovi tu sigurno nose veliki dio ali odmah iza njih je toplinska izolacija. Razlikujemo zimsku i ljetnu toplinsku izolaciju. Zimska toplinska izolacija ima zadatak zaustavljanje gubitka topline iz prostorije jer je za tu toplinu potrošeno puno energije koja je skupa i sve je manje imamo. Upravo suprotan zadatak ima ljetna toplinska izolacija, a to je zaštita od ljetnih vrućina. Spriječiti zagrijavanje konstruktivnih elemenata zgrade koji poslije tu toplinu prenose na potkrovni stan i čine život u njemu pakleno vrućim.

Načini prenošenja topline su: Kondukcijom ili spontani prijenos toplinske energije. To je prijenos energije unutar jedne tvari i to iz područja više temperature u područje niže temperature. Tu spada i prijenos energije kontaktom različitih tvari. Primjerice kada vrućom vodom prelijete metalnu ploču, ona će se zagrijati. Konvekcijom ili prijenos toplinske energije zrakom ili nekim drugim fluidom, npr. vrući metalni oklop radijatora zagrijava zrak oko sebe i on se diže gore. Dole pada hladan zrak kojega radijator ponovno zagrijava i tako nastaje kretanje zraka. Prirodna konvekcija je posljedica razlike u temperaturi između dva mjesta u fluidu.

Radijacijom ili zračenje ugrijanog tijela. Sva ugrijana tijela zrače elektromagnetske valove. Ako približite ruku ugrijanom radijatoru osjetiti ćete kako iz njega zrači toplina. Povežite riječi radijator i radijacija. Dakle, zaključak je, načini prijenosa toplinske energije u biti znače i načine gubljenja toplinske energije: kondukcijom, konvekcijom i radijacijom. Mjere zaštite od gubitka toplinske energije. Gubitak topline iz neke građevine uglavnom nastaje konvekcijom. Znajući to, građevinski inženjeri upotrebljavaju toplinske izolacije koje jako sporo prenose toplinu i samim tim su dobar izolator. Da bi se ispod jednog kosog krova prekinuo gubitak topline upotrebljavaju se paronepropusne folije. One se polažu i lijepe tako da u potpunosti zaustave kretanje zraka konvekcijom. Rezultat takvoga kretanja zraka, različitih temperatura uglavnom je kondenzat = voda koja u tom dijelu krovne konstrukcije nanosi veliku štetu na drvenim dijelovima konstrukcije. Na takvim mjestima se razvija i biljni svijet koji je često uzrok raznim bolestima ljudi koji žive u tom potkrovnom stanu.

Kod prenošenja topline radijacijom razlikujemo dva pojma: toplinska emisija i toplinska refl eksija. Pod toplinskom se emisijom podrazumijeva koliko topline isijava površina jednog tijela u odnosu na točno definiranu vrijednost tzv. crnog tijela. Pod toplinskom se refleksijom podrazumijeva koliko topline reflektira površina jednog tijela u odnosu na točno definiranu vrijednost tzv. crnog tijela. Na primjer, polirani aluminij reflektira, vraća ili odbija 97 posto topline od sebe dok samo 3 posto prima na sebe Drugi primjer je da zahrđali ili oksidirani aluminij refl ektira samo 25 posto, a upija 75 posto topline koja pada na njega. Rabeći nove sustave metaliziranih krovnih folija uspjeli smo smanjiti gubitak topline radijacijom i konvekcijom i do 15 posto!

Istodobno se, upotrebljavajući metalizirane, ali ovoga puta paropropusne folije s gornje strane toplinske izolacije, postiže refleksija topline koju proizvodi sunce u ljetnim vrućinama ali i paropropusnost iz toplinske izolacije koja je neophodna. Bitna stvar je da metalizirana folija iznad toplinske izolacije ne smije ležati na toplinskoj izolaciji. Iznad toplinske izolacije mora biti oko 2 cm zračni prostor, zatim metalizirana paropropusna folija. Poslije folije dolazi zračni prostor kontraletve, potom letva i pokrov. Ovim zatvorenim zračnim prostorom smanjuje se gubitak topline iz prostora radijacijom. Može se zaključiti da kombinacija novih metaliziranih folija s dodatnim zračnim prostorom u odnosu na klasično krovište može znatno smanjiti gubitak topline ili hladnoće iz prostorije na sva tri načina prenošenja topline koja smo opisali na početku.

www.krovat-hr.com