Sika rješenja za bazene

Otvoreni bazeni

Glavne značajke ukopanih bazena
Glavne karakteristike:

– Konstruktivni oblik, temeljna ploča i zidovi
– Sloj hidroizolacije
– Dekorativna završna obloga

Konstrukcija bazena uobičajeno nije sama po sebi dovoljno vodonepropusna stoga se javlja potreba pri izgradnji da se ugrade dodatni slojevi koji će omogućiti konstrukciji da postigne željenu vodonepropusnost. U slučaju izrade bazena na “klasičan” način (betonska konstrukcija) hidroizolacijski sloj se izvodi u oblikucementnog morta ili žbuke na koji je moguće kasnije ugraditi završnu oblogu misleći pri tome na keramičke pločice ili dekorativni premaz. PVC membrane nude alternativno rješenje u smislu hidroizolacijskog sloja i završne dekorative obloge u jednom proizvodu. Klasične PVC membrane ugrađuju se slobodnim polaganjem, zavarivanjem vrućim zrakom i fiksiranjem a sa druge strane membrane koje se polaču kao obloge i fiksiraju se samo na rubnim profilima (obložnice koje kasnije voda ulivena u samo korito bazena napinje prema oblozi).

Projektiranje

Bazeni moraju biti projektirani od strane stručnjaka za bazenske tehnike koje su bazirane na tehničkim uvjetima i pravilima struke.

Sustav konstrukcije od prefabriciranih elemenata, betona ili cigle + membrane

Hidroizolacija i završna dekorativna obloga
Trocal® WBV (PVC membrana)

Ugradnja: Slika 1
– Ugradnja slobodnim polaganjem i zavarena vrućim zrakom

Sustav konstrukcije od prefabriciranih elementa+ “membrane za oblaganje”

Hidroizolacija i završna dekorativna obloga
Mipoplast®-0815 (PVC membrana za oblaganje)

Ugradnja: Slika 2
– Mipoplast®-0815 Ugradnja slobodnim polaganjem fiksirana na rubnim elementima

Sustav konstrukcije od betona ili cigle+keramičke pločice

Hidroizolacija:

SikaTop® Seal-107 gotovi hidroizolacijski mort

Dekorativna završna obloga:
SikaCeram® (flaksibilna ljepila za završnu oblogu od keramičkih pločica)

Ugradnja: Slika 3
– SikaTop® Seal-107 sa gleterom ili strojnim prskanjem SikaCeram® sa gleterom

Sustav konstrukcije od betona ili cigle+premaz

Hidroizolacija:

Žbuka sa dodatkom Sika®-1 (dodatak) za vodonepropusnost
SikaTop® Seal-107 gotovi hidroizolacijski mort

Dekorativna završna obloga:
Sikagard®-PoolCoat (premaz na bazi acrila)

Ugradnja: Slika 4
– SikaTop® Seal-107 sa gleterom ili strojnim prskanjem
– Sikagard®-PoolCoat sa četkom, valjkom ili strojnim prskanjem

Dodatni proizvodi

Sikasil®-C, (1-komponentno brtvilo na bazi silikona, UV-stabilan) SikaGrout®, (podljevni i mortovi za sidrenje) Sikadur®-Combiflex® (sistem za brtvljenje sa hipalonskom trakom i epoksidnim ljepilom za pukotine i dilatacije)

http://hrv.sika.com/hr/solutions_products/02/02a015/02a015sa03.html