Slivnici za balkone i terase

Nova generacija balkonskih i terasnih sifona „Terra“ omogućuje odvodnju površina do 83m², pod predpostavkom da se na tom području ne predviđaju padaline veće od 300l/(s x ha). Sa tim proizvodom HL Vam daje mogućnost odvodnje većih terasa sa samo jednom točkom pada.

Nova generacija balkonskih i terasnih sifona „Terra“ omogućuje odvodnju površina do 83m², pod predpostavkom da se na tom području ne predviđaju padaline veće od 300l/(s x ha). Sa tim proizvodom HL Vam daje mogućnost odvodnje većih terasa sa samo jednom točkom pada.

Sifoni su serijski opremljeni mehaničkim zaporom mirisa (klapnom), sigurnom od smrzavanja te time omogučuje spajanje na mješovitu kanalizaciju bez rizika od neugodnih mirisa.

Sa dodatnom opremom kao što su odvodni prsten, cijevni produžeci sa ili bez brtvene prirubnice, termo izolacija i grijač, odvode sa krovnih površina i terasa možete izvesti sigurno i profesionalno.

Slivnici za balkone i terase

HL310N.2 Slivnik za balkon i terasu DN 50/75/110, vertikalni s brtvenom prirubnicom, suhi zatvarač zadaha siguran od smrzavanja, po visini podesivi završni okvir 12 – 70 mm / 123 x 123 mm uljevna rešetka od INOX-a 115 x 115 mm.

HL80 Slivnik za balkone i terase DN 50/75 sa brtvenom prirubnicom, sa od horizontalno do vertikalno podesivim izlazom, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, po visini podesivim nastavnim okvirom 12 – 70 mm / 123 x 123 mm i uljevnom INOX-rešetkom 115 x 115 mm. Građevinska zaštita okvira i prirubnice sadržana u isporuci.

HL80C Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa polimerno betonskom kragnom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, nastavnim okvirom 123x123mm i uljevnom INOX rešetkom 115×115 mm.

HL80CR Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa polimerno betonskom kragnom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, po visini podesivim nastavnim INOX-okvirom 20 – 73 mm / d 131 mm i okruglom rešetkom d 112 mm.

HL80H Slivnik za balkone i terase DN 50/75 sa tvornički navarenom bitumenskom manžetom d 420mm za idealno spajanje sa bitumenskom hidroizolacijom, od horizontalno do vertikalno podesivim izlazom, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, po visini podesivim nastavnim okvirom 12 – 70 mm / 123 x 123 mm i uljevnom INOX-rešetkom 115 x 115 mm. Građevinska zaštita okvira i prirubnice sadržana u isporuci.

HL80HR Slivnik za balkone i terase DN50/75 sa tvornički navarenom bitumenskom manžetom d 420mm za idealno spajanje sa bitumenskom hidroizolacijom, od horizontalno do vertikalno podesivim izlazom, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, po visini podesivim nastavnim INOX-okvirom 20 – 73 mm / d 131 mm i okruglom rešetkom d 112 mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.

HL80R Slivnik za balkone i terase sa brtvenom prirubnicom, od horizontalno do vertikalno podesivim izlazom, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, po visini podesivim nastavnim INOX-okvirom 20 – 73 mm / d 133 mm i okruglom rešetkom d 112 mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.

HL81G Slivnik za balkone i terase DN 50/75 sa brtvenom prirubnicom, od horizontalno do vertikalno podesivim izlazom, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, po visini podesivim plastičnim nastavkom 34 – 73 mm, lijevano željeznim okvirom 150 x 150 mm i rešetkom 137 x 137 mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.

HL81GH Slivnik za balkone i terase DN50/75 sa tvornički navarenom bitumenskom manžetom d 420mm za idealno spajanje sa bitumenskom hidroizolacijom, od horizontalno do vertikalno podesivim izlazom, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, po visini podesivim plastičnim nastavkom 34 – 73 mm, lijevano željeznim okvirom 150 x 150 mm i rešetkom 137 x 137 mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.

HL90 Slivnik za balkon i terasu DN40/50, horizontalni s brtvenom prirubnicom, po visini podesivim završnim okvirom 12 – 70 mm / 123 x 123 mm, pjeskolovom i uljevnom rešetkom od INOX-a 115 x 115 mm. Građevinska zaštita okvira i prirubnice sadržana u isporuci. Ugradbena visina samo 57 mm!

HL90.2 Slivnik za balkon i terasu DN40/50, horizontalni s brtvenom prirubnicom, suhim od smrzavanja otpornim zatvaračem zadaha, po visini podesivim nastavnim okvirom 12 – 70 mm / 123 x 123 mm i uljevnom INOX-rešetkom 115 x 115 mm. Građevinska zaštita okvira i prirubnice sadržana u isporuci.Ugradbena visina 57 mm!

HL92 Slivnik za balkon i terasu DN40, vertikalni, plastični okvir 100×100 mm, pjeskolov i uljevna INOX rešetka 94×94 m.