Staklena opeka laka za ugradnju

Do sada, jedino su se iskusni i vješti majstori i stručnjaci usuđivali postavljati staklenu opeku. Nova rješenja i novi sustavi postavljanja staklene opeke bez upotrebe morta i željeza postavljanje staklene opeke pretvaraju u dječju igru. Staklena opeka kao estetski dojam.

Zahvaljujući novim tehničkim dostignućima suhe gradnje moguće je konstruirati i graditi lijepe i zanimljive pregradne zidove i zidne segmente i to u najrazličitijim područjima upotrebe. Često je kompletno rješenje na tržištu moguće naći u kartonskoj ambalaži koja sadrži količinu staklene opeke od jednog kvadratnog metra, osim toga sadrži i plastične profile kao i specijalno ljepilo.

Pretpostavka za realizaciju ovog tehničkog rješenja je dovoljno čvrst pod, na primjer beton, kvalitetne pločice ili kamene podne obloge. U slučaju da zid ili zidni segment od staklene opeke vežemo na postojeću zidnu konstrukciju ili strop onda takav zid i/ili strop moraju biti građeni u masivnoj izvedbi. Na parketu, tepihu, tapetama, drvenim podnim oblogama ili sličnim rješenjima podnih obloga nije moguće postavljati zidne konstrukcije od staklene opeke.

U takvim slučajevima potrebno je, na primjer, s poda na kojem se gradi zid od staklene opeke ukloniti dio tepiha. Postavljanje staklene opeke razlikuje se ako se radi o samostojećim zidovima i zidovima koji se vežu na postojeće zidove ili strop. Sloj ljepila nanosi se u dva niza i to svaki niz s promjerom od po tri do četiri milimetra. No krenimo i s nekim konkretnim koracima.


Vezivanje zida od staklene opeke na postojeći zid

Ukoliko je pretpostavka u pogledu čvrste podloge ispunjena onda se specijalnim ljepilom mogu nalijepiti profili na vezni zid i pod. Pri tome poglavito veliku pozornost treba pokloniti točnom određivanju pravca. Kao mjerno i kontrolno sredstvo pri ruci uvijek trebamo imati libelu.

Staklene opeke nikad se direktno ne lijepe jedna na drugu nego isključivo povezuju preko kratkih profila.

Tako se za okomitu vezu između opeka koriste kratki profili a za vodoravnu vezu koriste se dugi profili.

Maksimalna širina kod ovakvih samostojećih zidova (koji su vezani samo na neki postojeći zid ali ne i na strop) iznosi 1,40 m. A visina im ne smije prelaziti 2,20 m.


Vezivanje zidova od staklene opeke na strop

Gradnja zidova koji se vežu za strop donekle se razlikuje od gradnje samostojećih zidova. Kod ovih zidova najprije se jedan dugački profil lijepi na pod.

Okomito na ovaj profil postavljaju se isto tako dugi profili. Uvjerite se da dugi profili uistinu padaju okomito i obavezno se pri njihovu namještanju koristite libelom. Iz statičkih razloga naizmjence se koriste cijeli i prepolovljeni profili. Kratki se profili koriste za međusobno vodoravno vezivanje staklenih opeka.

Zid koji se veže na strop ne smije prelaziti visinu od 3,5 m. S obzirom na određenu visinu i širinu dobro je tijekom gradnje zida koristiti i ljepljivu vrpcu koja dodatno jamči bolju stabilizaciju cijele konstrukcije.

Na svaki drugi profil postavljaju se metalni kutni elementi. Ovi se elementi pomoću zaglavica i vijaka učvršćuju na strop. Neke stvari ipak su i kod samostojećih zidova i kod zidova vezanih na strop jednake: poslije sušenja ljepila nakon otprilike jednog dana moguće je rubove fugirati.

Zid se u spoju sa stropom može zatvarati pomoću drvenih profila, ili pak pomoću plastičnih ili metalnih profila. Zidne i podne fuge potrebno je obostrano nanijeti i one moraju biti trajno elastične. U ovu svrhu mogu se upotrebljavati silikonska sredstva za fugiranje.


Sustav postavljanja staklenih opeka zidanjem

U ovoj izvedbi staklene se opeke postavljaju klasičnim zidanjem pomoću cementnog morta. Klizne i elastične fuge jamče staklenim površinama dovoljno slobodnog prostora za gibanje koje se javlja uslijed temperaturnih promjena.

Elastične odnosno rastezljive fuge ostakljenu površinu osiguravaju i od prevelikih opterećenja. Ove zidove treba vrlo pozorno postavljati i ne treba ih niti s jedne niti s druge strane ožbukati ili na njih stavljati zidne obloge. Klizne i elastične fuge potrebno je dobro zaptivati kako bi se spriječio prodor vlage.

Zidovi od staklene opeke u ovom slučaju dodatno se stabiliziraju postavljanjem armirano-betonskih šipki. Točne mjere i broj postavljenih armirano-betonskih šipki isključivo određuje statički izračun. Armirano-betonske šipke ne smiju dolaziti u kontakt sa staklenim opekama; kao dobro preventivno sredstvo protiv korozije moguće je koristiti armirano-betonske šipke od plemenitog čelika.

Staklene opeke zidaju se uz pomoć svježeg ili gotovog morta.

Fugiranje zidova od staklene opeke najbolje je provesti odmah nakon zidanja kako bi se na taj način osigurala kompaktna veza morta i fugirne smjese. Očvrsle fuge s vanjske strane dobro je impregnirati i na taj ih način dodatno zaštiti. Staklene opeke nije dozvoljeno namještati niti udarati tvrdim predmetima i u ovu svrhu potrebno je uvijek koristiti gumeni čekić.


Sustav suhe gradnje staklenim opekama

Kod suhe gradnje staklenim opekama ne koristi se mort niti beton. Ovdje se koriste već gotovi profili koji imaju dobru toplinsku izolaciju i oni se koriste u kombinaciji i postavljaju zajedno sa elementima za izravnavanje.

U ove okvire profila mogu se postavljati staklene opeke kao pojedini elementi ili blokovi elemenata i s obzirom na izvedbu svakog pojedinog sustava mogu se pojačavati i stabilizirati kako bi se na taj način zajamčila statička čvrstoća cijele konstrukcije.


Gotovi ugradni zidovi od staklene opeke

U ovom slučaju zidovi se ne postavljaju niti zidaju na ”gradilištu” već se unaprijed u pogonima u serijskoj proizvodnji izrađuju cijeli zidovi od staklene opeke kao gotovi ugradni elementi. Pojedini dijelovi zidnih konstrukcija – staklene opeke i armature – slažu se na posebnim stolovima u predgotovljene matrice uz pomoć betona ili lakog betona koji ima dobru toplinsku izolaciju.

Tako se uz pomoć određene vrste betona kao i precizno postavljene armature zadovoljavaju sve statičke potrebe u pogledu visoke čvrstoće. Elementi za učvršćivanje isto se tako ugrađuju u zidne konstrukcije kako bi se na taj način olakšao transport ali i pojednostavilo kasnije učvršćivanje zida na mjestu gradnje.


Izgradnja zida od staklene opeke pomoću morta
Pojedini koraci

Najprije se na pod i vezni zid postavljaju profili (najbolje je koristiti one profile koje proizvođač staklene opeke preporučuje). Nakon toga mort je potrebno nanijeti na profile Nakon prvog koraka na podlogu od morta postavljaju se staklene opeke; vrlo je bitno zadržati ispravan pravac zida odnosno postavljanja pojedinih opeka.

Šupljine između pojedinih staklenih opeka potrebno je ispuniti mortom; a kako bismo to kvalitetno obavili potrebno je poslužiti se drvenim štapićem. Na postavljeni red staklenih opeka nanijeti puni sloj morta, u njega postaviti armaturu (okruglu željeznu žicu) i zatim je dobro prekriti mortom.

Izgrađeni zid od staklene opeke nakon određenog vremena (otprilike nakon jednog dana) potrebno je fugirati.

Vezni rubovi zida mogu se ”zatvoriti” trajno elastičnim silikonom.

Upotrijebljeni alat: kanta, zidarska žlica (mistrija), libela, spužvasta daska za izravnavanje.