Što je ljepilo?

Tehnologija ljepljenja kroz povijest mijenjala se s napretkom znanosti. Jedino što je ostalo isto. to je namjena i potrebna svojstva ljepila. Danas su, kada govorimo o ljepilima za graditeljstvo i drvnu industriju, u upotrebi dvije osnovne vrste – polivinilacetatna i poliure­tanska ljepila.

Što su polivinilacetatna (PVA) ljepila? U početnoj fazi guste tekućine a u konačnoj, trajnoj fazi suhi film. Ugovorene, propisane osobine tekućeg ljepila su dinamična viskoznost, suha tvar, pH vrijednost, radna temperatura i otvoreno vrijeme sušenja filma.

Osobina suhog filma je smična čvrstoća. PVA ljepila lijepe vodoupojne, paropropusne i porozne predmete i povr­šine – supstrate. Oni se osloje tankim filmom te za vrijeme otvorenog vremena sušenja pokri­vaju drugim supstratom.

Početni, uži kontakt se postiže la­ga­nim pritiskom. Voda i polimer PVA, silama difuzije i osmoze, migrira u supstrate. Adhezija sidri polimere PVA u supstrate. Dolazi do sušenja filma i sažimanja, staljivanja i kontrakcija polimera u dodirnoj zoni te sila kohezije nadalje čvrsto drži na okupu sve sudionike ljepljenja. Nastali suhi film ima visoku pre­kid­nu čvrstoću, umjerenu istezljivost te vremensku, dimenzionalnu i biološku stabilnost i visoku otpor­nost na vodu.

Razvojni laboratorij razvio je više tipova ljepila ovisno o namjeni. Naša grupa građevinskih ljepila na­mi­jenjena je za ljepljenje drva s drvom, drva s betonskom glazurom, anhidridnim estrihom i sl., a grupa za grafičku i papirnu industriju za ljepljenje papira s papi­rom, papira s kartonom ili ljepen­kom i papira s kartonom, staklom ili limom.

Gledano s područja primjene naša PVA ljepila koriste: graditeljstvo kod polaganja parketa, proizvodnja namještaja u industriji namještaja, stolarskim obrtima i domaćinstvima, papirna konfekcija u grafičkoj industriji, knjigovežnicama i kartonažama, etiketiranju pakovina te u širokoj potrošnji.


Sastojci PVA ljepila

Disperzija polimera polivinilacetata (PVA) u vodi kao osnovni sastojak, te mine­ra­­lna punila, stabilizatori, modifikatori, konzer­vans i voda.

PVA ljepila su vremenski ograničeno stabilne tekućine, ugodnog mirisa, biološki razgradive, s malim udjelom isparivih otapala, neškodljiva za ljudsko zdravlje i okoliš, nezapaljiva i ekološki podobna.


PVA LJEPILO-PARKET
za klasični parket namjenjeno je za oblaganje i ljepljenje svih vrsta klasi­čnih parketa, ljepljenje drvenih i sličnih poroznih ploča na betonsku podlogu kao i na daske, iverice, plino-beton i sl.


PVA LJEPILO-PARKET
za lamel parket namjenjeno je za oblaganje i ljepljenje svih vrsta lamel par­ke­ta, ljepljenje tankih drvenih i sličnih poroznih pločica na betonsku, drvenu i slične porozne podloge i stijene.


UNIVERZALNO LJEPILO ZA KLASIČNI I LAMEL PARKET
služi za ljepljenje lamel i kla­sičnog par­ke­ta na čvrs­te i porozne podloge: betonski estrih, anhidridni estrih, ivericu i slično.


PVA FIX
Standard je ljepilo namijenjeno ljepljenju drvanih masiva i drvenih kutija, kutnih po­ja­čanja te uzdužnih i poprečnih spojeva masivnog drveta i drvenih ploča u industriji na­mješ­taja i predmeta u domaćinstvima.

I na kraju ćemo spomenuti naš proizvod koji ne pripada grupi PVA ljepila ali svojim karak­te­ris­tikama nadopunjuje prije spomenuti program i rješava neke probleme koji ne mogu riješiti PVA ljepila.

To je DD-LJEPILO POLIURETAN, dvokomponentno bezotapalno poliuretansko ljepilo namijenjeno lje­p­ljenju svih tipova parketa na porozne podloge, beton, estrih i slično.

Bu­dući ne sadrži vodu niti otapala, osobito je primjenjivo za parkete malih dimenzija i velikih dimenzija (dužice), bez pera i utora (lam parkete). Suhi film ovog ljepila ot­poran je na vodu i većinu otapala, veoma je visoke čvrstoće i postojan u rasponu od -40 do +80°C.Zbog svojih karakteristika pogodno je i za ljepljenje parketa na podlogu s podnim gri­ja­njem.