Stručni forumi o protutresnim svojstvima istakli YTONG kao odličan materijal za gradnju

IZVRSNA PROTUPOTRESNA SVOJSTVA YTONG SUSTAVA GRADNJE

Zagreb 29. rujna, Split, 30. rujna 2010. – Hrvatska komora inženjera građevinarstva u Zagrebu, te splitski Građevinsko – arhitektonski fakultet, tijekom zadnja dva dana bili su domaćini stručnih foruma o protupotresnosti u organizaciji tvrtke Ytong d.o.o., generalnog zastupnika za Ytong branda u Hrvatskoj.

 

Potencijalne opasnsti od potresa u hrvatskoj

Povod za spomenute prezentacije, na koju se odazvao velik broj stručnjaka iz područja projektiranja konstrukcije, bila je činjenica da se Hrvatska nalazi u potresnim područjima u kojima se uvijek mogu dogoditi tektonski potresi koji oslobađaju veliku energiju i koji na građevinama mogu prouzročiti znatna oštećenja, pa čak i rušenja. Uvodne napomene u ime Povjerenstva za stalno stručno usavršavanje HKIG, dao je g. Miljenko Srkoč, dipl. ing. građ.

Kako bi se Hrvatska na vrijeme pripremila za eventualne potrese i njihove posljedice, građevinski stručnjaci upozoravaju da se potencijalna šteta može umanjiti gradnjom materijalima s visokom potresnom otpornošću. Kao izuzetno kvalitetno rješenje nameće se porobeton Ytong, koji je lagan i samim time potresna sila koja djeluje na zgradu je znatno manja u odnosu na druge konstrukcije zidanih elementa (opeka, betonski blokovi, kamen…).

Primjerice, objekti građeni Ytong materijalom u sustavu horizontalnih i vertikalnih armirano betonskih serklaža znatno se manje oštećuju u potresu od zgrada zidanih šupljom blok opekom jer Ytong ima jednaku tlačnu čvrstoću u svim smjerovima. Mala težina objekata izgrađenih od Ytong materijala (cca 500 kg/m3) rezultira manjom trešnjom odnosno manjom amplitudom njihanja. Pored svega Ytong posjeduje duktilna tj. elastična svojstva materijala, a ujedno je i odličan toplinski izolator.

Predavanja na stručnim prezentacijama u Zagrebu i Splitu, bazirala su se na rezultatima istraživanja o protupotresnim svojstvima Ytong materijala i sustava gradnje, koje je tijekom 2009. godine u Ljubljani, na renomiranom Zavodu za gradbeništvo, proveo tim vrhunskih stručnjaka za potresna djelovanja.

Istraživački tim, te sama ispitivanja vodili su prof.dr.sc. Miha Tomaževič i dr.sc. Matija Gams s ljubljanskog Zavoda za gradbeništvo. Rezultate navedenog istraživanja o Ytong sustavu gradnje uz navedene stručnjake iz Ljubljane, analizirali su i projektantima konstrukcije i arhitektima prezentirali poznati stručnjaci za pitanja seizmike u Hrvatskoj – prof. dr. sc. Dražen Aničić, mr. sc. Mihaela Zamolo te dipl. ing. građ. Berislav Medić

„Prije istraživanja Ytong nije bio dovoljno prepoznat kao građevinski materijal, s konstrukcijskog stajališta, jednakovrijedan za gradnju zgrada kao i opekarski proizvodi, no nakon istraživanja Ytong je dobio potvrdu kako je odličan materijal za izradu nosivog zida“, istaknuo je Robert Vujnović, dipl. ing. građ., direktor tvrtke ytong d.o.o.


Osnovni zadatak predmetnog istraživanja o protupotresnim svojstvima Ytong-a bio je:

  • omogućiti veću primjenu ziđa od Ytong-a za gradnju u potresnim područjima Sredozemlja
  • uporabu armiranoga betona svesti na najmanju moguću mjeru
  • usporediti potresnu otpornost zgrada od Ytong-a i opeke
  • Istraživanje se temeljilo na nekoliko elemenata ekspertne studije:
  • eksperimentalni dio
  • analitički dio
  • primjena europskih prednormi – ENV 1996 i ENV 1998

 

ZAKLJUČCI ISPITIVANJA

Ispitivanja modela na potresnoj platformi i preslikavanja rezultata na prototipne zgrade pokazala su da se zgrade zidane od porastog betona u Ytong sustavu pri potresnom opterećenju ponašaju u skladu s očekivanjima za zidane zgrade.

Dinamičko ponašanje zgrada zidanih u Ytong sustavu pri potresnom opterećenju primjereno je ponašanju drugih vrsta zidanih zgrada, iako je omjer mase ziđa i stropova radi manje mase porastoga betona drukčiji – masa je manja, način ponašanja konstrukcije je isti, no zato su rezultati U SMISLU SIGURNOSTI GRAĐEVINE bolji!

Analiza modelskih Ytong ispitivanja pokazuje da postignute vrijednosti koeficijenta poprečne sile u prizemlju (BSC) premašuju vrijednosti koje se zahtijevaju pri projektiranju zidanih konstrukcija od omeđenog ziđa i za potresom najviše ugrožena područja Hrvatske, građenih čak i na slabijem tlu. Dimenzije i količina armature vertikalnih serklaža prema Ytong sustavu zadovoljavaju očekivano djelovanje serklaža u višekatnim zgradama građenim na područjima najveće očekivane potresne opasnosti, iako po dimenzijama i količini armature odstupaju od zahtjeva eurokodova (manja površina armature). Ispitivanja na potresnoj platformi pokazala su da su vertikalni serklaži nakon nastanka većih oštećenja u nosivim zidovima uspješno povezali ziđe, spriječili raspadanje dijelova zidova oštećenih pukotinama i osigurali cjelovitost ponašanja zgrade sve do rušenja.

Četverokatne zidane zgrade zidane u Ytong sustavu, projektirane kao zidane konstrukcije od omeđenog ziđa, imaju zahtijevanu potresnu otpornost i za područja s najvećom očekivanom potresnom opasnošću u HR. Ispitivanja na potresnoj platformi su pokazala da se pri potresnom opterećenju, zgrade izgrađene od porastoga betona u sustavu Ytong ponašaju u skladu s pozitivnim očekivanjima.

 

YTONG je jedna od najstarijih robnih marki među građevinskim materijalima na svijetu. Sinonim je za bijele građevinske blokove specifične poraste strukture i brojnih pozitivnih karakteristika koje ga čine različitim od klasičnog materijala za gradnju. Na hrvatskom tržištu YTONG građevinski materijal prodaje tvrtka Xella porobeton HR d.o.o., podružnica međunarodnog koncerna Xella Baustoffe GmbH.

www.ytong.hr