Termičko aktiviranje građevinskog elementa / aktiviranje betonske jezgre

Termičko aktiviranje građevinskog elementa / aktiviranje betonske jezgre – Termičko aktiviranje građevinskog elementa ili aktiviranje betonske jezgre označava sisteme, koji koriste masu objekta za reguliranje temperature. Ti sistemi se samostalno ili kao dopuna koriste za grijanje ili hlađenje prostora.

U tu svrhu se u masivne stropove ili zidove polažu cjevovodi, kroz koje struji voda kao medij grijanja ili hlađenja. Pri tome se masivni strop ili zid aktivira termički kao akumulacijska i prijenosna masa.