Toplinska izolacija zgrada

U zemljama EU potrošnja energije za grijanje zgrade niža je od 100 kWh/m2 na godinu, a u Hrvatskoj je dva do tri puta veća. Potrošnja energije za grijanje mora biti što manja, a postiže se punom toplinskom izolacijom obodnih građevnih dijelova zgrada (zidova, podova, krovova). Donesen je Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 1.7.2005.), s prijelaznim razdobljem i obveznom primjenom od 1. srpnja 2006.