Upotreba drva je ključ za usporavanje klimatskih promjena

Put ka klimatski neutralnom društvu i većoj energetskoj učinkovitosti upravo je veća upotreba drvenih proizvoda u graditeljstvu.

1 m3 drva = 1 tona Co2

Poznato je: ključ uspjeha u usporavanju klimatskih promjena je pronaći nove načine pohrane
ugljika iz atmosfere. Građevinski sektor u tom procesu trenutno sudjeluje s 30 posto.
Stručnjaci naglašavaju preostali potencijal, jer ako znamo da 1 m3 drva pohranjuje 1 tonu
CO2, nije teško izračunati koliku razliku može učiniti veća upotreba drvenih proizvoda u
graditeljstvu.

U drvu je nada

Na drvu bazirani građevinski materijali mogu se koristiti u većini dijelova građevine i tako
pohraniti znatnu količinu CO2 iz atmosfere. Također, nije zanemariv podatak da se u samoj
proizvodnji većine drvenih građevinskih konstrukcija proizvodi manje CO2 nego u
proizvodnji građevinskih konstrukcija iz drugih materijala. Istraživanja također pokazuju da
najveći potencijal za pohranu CO2 imaju vanjski zidovi, podovi i krovna konstrukcija.
Upravo su to činjenice koje europska drvoprerađivačka industrija želi naglasiti svojim
sudjelovanjem na UN-ovoj konferenciji o klimatskim promjenama COP26 koja će se održati
u studenom ove godine, u Glasgowu, Škotska (31.10.-12.11.). Drveni paviljon u obliku
svjetionika osmislio je arhitektonski studio drMM, kao doprinos kolektivnoj inicijativi na
šumi bazirane industrije koju predvodi CEI-Bois, Europska konfederacija drvoprerađivačke
industrije te udruga trgovaca drvom iz Velike Britanije (UK TimberTradeFederation).
Važno je i kvalitetno upravljanje šumama

Paul Brannen, voditelj odjela za Odnose s javnošću CEI-Bois: “Globalno gledano, na šumi
bazirane industrije gledaju na ovu konferenciju COP26 neponovljivu priliku da donositelji
odluka počnu provoditi ono što mi već znamo o rješenjima iz prirode: šume i drvni proizvodi
su ključni za usporavanje klimatskih promjena, a veća upotreba drvnih proizvoda je
jednostavan način kako pohraniti CO2 kroz građevinske aktivnosti, bez obzira radi li se o
renovaciji ili novogradnji. Drvo ne samo da pohranjuje ugljik, ono i supstituira alternativne
materijale, pri čemu mi stalnonaglašavamo da je važno kvalitetno upravljanje šumskim
resursima na globalnoj razini.”

Poziv za sudjelovanje

Kako bi se ovaj projekt realizirao i prikazao sve mogućnosti drva kao građevinskog
materijala, pozivaju se sve tvrtke i institucije da se uključe prema svojim mogućnostima, kroz
financijsko sponzorstvo ili donaciju u obliku drvne građe. Više informacija dostupno je u
Hrvatskom drvnom klasteru, koji je uključen u rad Međunarodnog savjetodavnog odbora za
realizaciju projekta. Kontakt osoba: Ana Dijan, projekti@drvniklaster.hr, 091 539 76 83
Napomene za urednika:

Download fotografija projekta i animacija:
https://drive.google.com/drive/folders/1QlbpbTlzMd5_Yr36KP-dJx5R5-
q01UZJ?usp=sharing

Copyright / imagecredits: dRMM
Dodatne informacije
U nastavku još nekoliko informacija, a ukoliko će biti potrebni daljnji detalji, stojimo na
raspolaganju.

O drvenom svjetioniku (TimberBeacon)
Prof, Alex de Rijkeosnivač i direktor arhitektonskog studija drMMkoji je osmislio instalaciju:
“Svjetionik je objekt koji nam pokazuje put, i objekt koji nam pomaže da ukažemo na sva
lica drva kao građevinskog materijala u smislu klimatske neutralnosti, ali i izdržljivosti i
estetike.”
The World of Wood Festival

S obzirom na važnost i pažnju koju pobuđuje UN-ova konferencija o klimatskim
promjenama, globalna drvna industrija organizirat će istovremeno festival “Svijet drva” u
Londonu (WOW – World of Wood Festival). Ovaj festival trajat će šest tjedana (od 25.10. do
3.12.), a cilj mu je ukazati na sve prednosti koje šume i drvo imaju u odnosu na okoliš.
Naglasak će biti na inovacijama i dizajnerskom potencijalu drva kao materijala kojim se
gospodari na održiv način. Festival će također prikazati dobre prakse u upotrebi drva te će
omogućiti razmjenu iskustava i znanja te tako pomoći u unaprjeđenju na šumi baziranih
sektora.

COP26www.ukcop26.org/

Velika Britanija je domaćin ovogodišnje UN konferencije o klimatskim promjenama, a održat
će se u Glasgowu od 31.10. do 12.11. ove godine. Konferencija će okupiti državnike,
stručnjake za klimatske promjene kao i sve druge relevantne sudionike s ciljem
usuglašavanja i koordiniranja akcija u borbi protiv klimatskih promjena. Kao domaćin i
nositelj organizacije ove konferencije, Velika Britanija surađuje sa svim državama te
podržava udruživanje snaga sa svim udrugama, tvrtkama i osobama koje se svakodnevno
bore protiv klimatskih promjena.

O CEI-Boiswww.cei-bois.org

Europska konferencija drvnoprerađivačkih industrija (CEI-Bois) okuplja 22 europske i
nacionalne udruge iz 16 zemalja te štiti interese cijelog europskog na šumi baziranog sektora
koji obuhvaća preko 180 tisuća tvrtki, a koje godišnje ostvaruju prihod od 152 milijarde eura
te zapošljavaju 1 milijun radnika u EU. Ispred RH, član udruge je Hrvatski drvni klaster, čiji
predstavnik aktivno sudjeluje u radu Uprave udruge (BoardofDirectors).
U Zagrebu, 30. srpnja 202