Vapnena žbuka bez zaštite od vremenskih utjecaja

Premaz kompatibilan vapnencu (freskalna vapnena lužina, premaz vapno-kazein) smanjuje pore žbuke u zoni direktno izloženoj atmosferilijama. Tako nastala geometrija pora zaustavlja prodor vode, ali istovremeno osigurava pojačanu kapilarnu dehumidifikaciju iznutra prema vani. Kapilarna migracija funkcionira samo iz grubih u fine pore, nikako obrnuto.

Kišnica puni zato pretežno zone premaza- bez obzira na kapilarni ulaz vlage u kontinuirana područja pukotina. Zone premaza finih pora napunjene vodom brtve niže postavljene slojeve žbuke grubih pora. Prekomjerna količina kišnice više ne prodire unutra, već curi preko fasade prema dole. Kišnica koja je preko pukotina dospjela dublje migrira u kapilarnom sistemu ubrzano na površinu. Ukoliko nije kao kod vapnene lužine kapilarno zatvorena, onda se vlaga brzo isušuje.