Vertikalni krovni slivnici

HL 62

krovni slivnik DN 110/125/160/75 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i hvatačem lišća. HL62B Krovni slivnik za ravne krovove DN 110/125/160/75, vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, brtvenom prirubnicom i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacijskim folijama, po visini podesivim završnim okvirom 19 – 65 mm / 148 x 148 mm i uljevnom rešetkom od INOXA 137 x 137 mm. HL62H

Krovni slivnik DN 110/125/160/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, tvornički navarenom bitumenskom manžetom d 500 mm za idealno spajanje sa bitumenskom krovnom hidroizolaciom i hvatačem lišća d 180mm. HL62BH

Krovni slivnik za ravne krovove DN 110/125/160/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, tvornički navarenom bitumenskom manžetom d 500 mm za idealno spajanje sa bitumenskom krovnom hidroizolaciom, po visini podesivim završnim okvirom 19 – 65 mm / 148 x 148 mm i uljevnom rešetkom od INOXA 137 x 137 mm. HL62F

Krovni slivnik DN 110/125/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, PP-kragnom za lijepljene (varenje) sa FPO-folijama na bazi PP-a i hvatačem lišća d 180 mm. HL62BF

Krovni slivnik za ravne krovove DN 110/125/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, PP-kragnom za lijepljene (varenje) sa FPO-folijama na bazi PP-a, po visini podesivim završnim okvirom 20 – 75 mm / 148 x 148 mm i uljevnom rešetkom od INOXA 137 x 137 mm. HL62BP Krovni slivnik za ravne krovove DN 110/125/160/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, PVC-kragnom za lijepljene (varenje) sa PVC-folijama, po visini podesivim završnim okvirom 19 – 65 mm / 148 x 148 mm i uljevnom rešetkom od INOXA 137 x 137 mm. HL62P Krovni slivnik DN 110/125/160/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, PVC-kragnom za lijepljene (varenje) sa PVC-folijama i hvatačem lišća d 180 mm. HL62.1 Krovni slivnik za ravne krovove DN 110/125/160/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), brtvenom prirubnicon i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacijskim folijama, hvatač lišća d 180 mm. HL62.1B Krovni slivnik za ravne krovove DN 110125/160/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem toplote za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), brtvenom prirubnicom i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacijskim folijama, po visini podesivim završnim okvirom 12 – 65 mm / 148 x 148 mm i uljevnom rešetkom od INOXA 137 x 137 mm. HL62.1H Krovni slivnik DN 110/125/160/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), tvornički navarenom bitumenskom manžetom d 500 mm za idealno spajanje sa bitumenskom krovnom hidroizolacijom i hvatačem lišća d 180mm. HL62.1F Krovni slivnik DN 110/125/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), PP-kragnom za lijepljene (varenje) sa FPO-folijama na bazi PP-a i hvatačem lišća d 180 mm. HL62.1P Krovni slivnik DN 110/125/160/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), PVC-kragnom za lijepljene (varenje) sa PVC-folijama i hvatačem lišća d 180 mm. HL62.1BF Krovni slivnik za ravne krovove DN 110/125/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), PP-kragnom za lijepljene (varenje) sa FPO-folijama na bazi PP-a, po visini podesivim završnim okvirom 20-75mm/ 148×148 mm i uljevnom rešetkom od INOXA 137 x 137 mm.

HL62.1BH Krovni slivnik za ravne krovove DN 110/125/160/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem toplote za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), tvornički navarenom bitumenskom manžetom za idealno spajanje sa bitumenskom krovnom hidroizolacijom, po visini podesivim završnim okvirom 19 – 65 mm / 148 x 148 mm i uljevnom rešetkom od INOXA 137 x 137 mm. HL62.1BP Krovni slivnik za ravne krovove DN 110/125/160/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), PVC-kragnom za lijepljene (varenje) sa PVC-folijama, po visini podesivim završnim okvirom 19 – 65 mm / 148 x 148 mm i uljevnom rešetkom od INOXA 137 x 137 mm. HL63 Krovni slivnik DrainBox DN 110/125/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom i po visini podesivim kućištem od 100 do 160 mm, za ugradnju u termoizolacije od 100 – 160 mm, brtvena prirubnica i INOX stezaljka za spajanje sa hidroizolacijskim folijama i hvatačem lišća d 180mm. HL63.1 Krovni slivnik DrainBox DN 110/125/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom i po visini podesivim kućištem od 100 do 160 mm, grijač sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt) za ugradnju u termoizolacije od 100 – 160 mm, brtvena prirubnica i INOX stezaljka za spajanje sa hidroizolacijskim folijama, hvatač lišća d 180 mm.