Vrste krovnih pokrova

U usporedbi s vanjskim zidovima krov je izloženiji snažnijim opterećenjima. Stoga je vrlo važna odluka kojim materijalom pokriti vlastiti objekt. Većina obiteljskih kuća kod nas posjeduje kosi krov čija kosina pada pod kutom od oko 22 stupnja. Većina ovih krovova pokrivena je glinenim crijepom ili betonskim crijepom.. Nerijetko naići ćemo i na metalne krovove.

Rjeđe ćemo vidjeti „mekane“ materijale kao što su krovna ljepenka, bitumenska šindra ili trstika. Osobiti je važno obratiti pozornost na činjenicu kod gradnje novog objekta da krovna konstrukcija bez problema može nositi pokrov.

Svejedno za koji se materijal vlasnik odluči: svaki krov mora biti tako izveden da spriječi prodor vjetra i oborina u unutrašnjost kao i da omogući kvalitetnu i modernu toplinsku zaštitu.

Betonski crijep prisutann je na krovovima već duže od 150 godina. Proizvođači na ovaj crijep daju garanciju do 30 godina – ova činjenica dovoljno govori o kvaliteti.

Betonski crijep satoji se od cementa, kvarcnog pijeska i vode. Dugi vijek trajanja, povoljna cijena kao i brzo i jednostavno postavljanje glavne su prednsoti ovog crijepa. Ovaj je pokrov izdržaljiv, pruža apsolutnu zaštitu od kiše i smrzavanja. Betonskim crijepom moguće je prekrivati velike površine. Pored standardne crvene boje tu je i opcija sa zagasitim i sjajnim površinama.

Glineni crijep koristi se već stoljećima i proizvodi od prirodne gline koja kroz vlastite kapilarne pore prihvaća i relativno brzo ispušta vlagu. Glazure na ovom crijepu otporne su na sve vremenske prilik

Sve više ljudi primjećuje činjenicu: priroda je najbolji graditelj. Vlasnici i građevinari sve više pozornosti posvećuju prirodnom kamenu škriljevcu kad žele na svom domu imati dugotrajan i ukusan krov.

Škriljevac je star 400 milijuna godina. Trenutno ovaj materijal doživljava pravu renesansu na mnogim krovovima i fasadama. Novi suvremeni načini dobijanja, obrade i postavljanja tankih ploča ovog materijala na krovove predstavlja pravu alternativu umjetno proizvedenim materijalima.

Sve naravno zavisi od vrste krova. U pravilu kad je riječ o financijskim izdacima možemo se držati sljedećeg: što je jednostavniji krov i što je manje kvadratnih metara, utoliko će i ukupni troškovi biti manji i povoljniji.

Ekskluzivno i ekstravagantno djeluju konstrukcije metalnih krovova od cinka. Za ove krovove karakteristična je postojanost materijala: cinčani krovovi trajni su i vrlo izdržljivi.

Osim toga ovi krovovi plijene svojom elegancijom i otpornošću na koroziju. Višestruki načini postavljanja – horizontalno, vertikalno ili dijagonalno – omogućavaju zaista veliku fleksibilnost u oblikovanju. Funkcionalnost i vrlo jednostavna obrada dodatne su prednosti koje govore u korist ovog materijala.