Zvučni mostovi

Zvučni mostovi – Preko zvučnih mostova se buka kretanja tijela (buka od koraka) prenosi, zaobilazeći pri tome zvučnu izolaciju, u druge građevinske elemente. Kao zvučni mostovi mogu se smatrati i najminimalniji kruti spojevi. Primjerice točkasti rubni spojevi estriha i zida mogu povećati razinu buke koraka za više decibela.