4. forum o hlađenju, klimatizaciji i ventilaciji

Poštovani,

od ove godine Klima-forum se održava u Zagrebu i traje jedan dan. No, već sada se s pravom može reći da će zahvaljujući tim promjenama program ovogodišnjeg Foruma biti još sadržaniji i dinamičniji.

Uostalom, već sada možemo najaviti neke naglaske iz programa:

• što se događa na hrvatskom i svjetskom tržištu opreme za klimatizaciju?
• koje su promjene u području radnih tvari nastupile pristupanjem EU-u?
• kako se provodi mapiranje hrvatskog geotermalnog potencijala?
• kako se to prirodni plin može iskoristiti za hlađenje i klimatizaciju?
• koja su sve iskustva iz energetskih pregleda i certifikacije zgrada?
• kako se projektira i izvodi klimatizacija na brodovima?
• koji su najzanimljiviji projekti ostvareni u posljednje vrijeme?
• … i još mnogo toga…
Vrijeme: 3. listopada 2013. godine (četvrtak).
Mjesto: Zagreb, hotel ‘Antunović’, Zagrebačka avenija 100/A. Program: Preliminarni program Foruma pogledajte na:
http://www.em.com.hr/klima_forum/program

Prijava za sudjelovanje:

Prijavu za sudjelovanje na Forumu s podacima o kotizacijama pronađite na:
http://www.em.com.hr/klima_forum/prijava_sudjelovanja

Prijava rada:

Izlaganje na ovogodišnjem Klima-forumu možete još prijaviti na:
http://www.em.com.hr/klima_forum/prijava_rada

Prijavljeni radovi:

Do sada prijavljene radove pogledajte na:
http://www.em.com.hr/klima_forum/radovi

Marketing:

Informacije o marketinškim mogućnostima na Forumu pronađite na:
http://www.em.com.hr/klima_forum/marketing

Napomena za obveznike stručnog usavršavanja: Nositelj programa stručnog usavršavanja je Hrvatska stručno-znanstvena udruga za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO), a osobe koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva te su obveznici stručnog usavršavanja svojom prisutnošću na Forumu ostvaruju bodove sukladno Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/2008 i 141/2009).

Obveznici stručnog usavršavanja svojom prisutnošću na Forumu ostvaruju ukupno deset bodova, od čega četiri boda iz regulative.
Potvrdu o prisustvovanju Forumu i stjecanju novih znanja i vještina također će dobiti svi sudionici koji to zatraže.

www.em.com.hr/klima_forum/program