Certificiranje zgrada

Do sada još ni za jednu zgradu u Hrvatskoj nije izdan energetski certifikat, a još nema ni ovlaštenih certifikatora koji bi te potvrde mogli izdavati, iako je već od 1. travnja na snazi Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada.

Prema tom pravilniku je izdavanje certifikata obavezno za sve nove zgrade, a investitor ga je dužan osigurati prije početaka uporabe zgrade, odnosno puštanja zgrade u pogon.

“Taj sustav je tek uveden i prve zgrade za koje je obvezan certifikat bit će u uporabi za nekoliko mjeseci, jer su sada u fazi izdavanja akata za gradnju”, objašnjavaju u Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja i graditeljstva. Dodaju kako će do početka jeseni, kada se očekuju prvi izgrađeni objekti po novim propisima o energetskom certificiranju biti i dovoljan broj certifikatora.

Trenutačno ni jedna osoba nema taj status, odnosno službeno ovlaštenje. Povjerenstvo koje provodi postupak za davanje ovlaštenja do sada je pozitivno ocijenilo 5 osoba, a nakon toga trebali bi dobiti rješenja Ministarstva.

“Izobrazbu za certifikatora do sada je završilo oko 450 osoba. Poslije izobrazbe predviđeno je polaganje ispita, a nakon što položi sve ispite polaznik stručne izobrazbe podnosi Ministarstvu zahtjev za izdavanjem ovlaštenja. U Ministarstvu su s jučerašnjim datumom zaprimljena 53 zahtjeva za ovlašćivanjem certifikatora. Potencijalnog certifikatora provjerit će Povjerenstvo, a nakon pozitivne ocjene, Ministarstvo im izdaje ovlaštenje. Za sada je Povjerenstvo pozitivno ocijenilo 5 zahtjeva a ostali su u raznim fazama provjere”, pojasnili su u srijedu u Ministarstvu.

Pripremom budućih certifikatora u Hrvatskoj bavi se 8 znanstvenih i stručnih tijela. Za izobrazbu vlada veliki interes, jer će se osim za nove i za postojeće građevine morati s vremenom pribaviti certifikat, ako se budu prodavale, iznajmljivale ili davale u leasing. Tako je propisano da će se najkasnije danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo EU pri prodaji nekretnine budućem kupcu morati dati na uvid energetski certifikat.

www.bankamagazine.hr