Cijene plina do 31. ožujka kućanstvima neće rasti

HERA je na sjednici donijela Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Metodologiju, kojo počinje važiti od 1. siječnja ove godine, su dužni primjenjivati opskrbljivači u obvezi javne usluge, zajamčeni opskrbljivač i opskrbljivač i trgovac plinom koji opskrbljivaču prodaje plin za potrebe krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom. Metodologijom je za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2014. utvrđena krajnja cijena plina, odnosno iznos tarifnih stavki za svih 36 opskrbljivača plinom u obvezi javna usluge opskrbe plinom, kažu u HERA-i. Za svakog opskrbljivača određen je fiksni (kn/mjesec) i varijabilni (kn/kWh) dio cijene za ukupno 12 modela koji ovise o godišnjoj potrošnji plina. Pri tome se četiri modela pretežito odnose na kućanstva, dok se preostalih osam modela odnosi na zajedničke plinske kotlovnice u stambenim objektima.

Pri tome krajnji kupac koji ima prosječnu godišnju potrošnju 2.600 kWh (275 m3) pripada u tarifni model TM1, a krajnja cijena plina će za takvog kupca na razini države biti niža za 1,03 %, odnosno za 0,0039 kn/kWh (0,038 kn/m3). Krajnji kupac koji ima prosječnu godišnju potrošnju 14.050 kWh (1.480 m3) pripada u tarifni model TM2, a krajnja cijena plina će biti viša za 0,55 %, odnosno za 0,0019 kn/kWh (0,018 kn/m3). Za područje Zagreba na razini svih modela koji se odnose na kućanstva metodologija predviđa sniženje cijene oko 1,5%, a na razini svih modela koji se odnose na zajedničke plinske kotlovnice sniženje cijene je oko 6,5%. Cijene su izražene kao prosječne za razinu RH, dok su cijene za pojedina područja drugačije. Tako je unutar pojedinog modela na razini države maksimalno sniženje cijene oko 14% za model TM3 na području Kutine, a maksimalno povećanje cijene je oko 10% za model TM12 na području Zadra. Na razini svih modela koji se odnose na kućanstva maksimalno sniženje cijene je oko 6% na području Čazme, a maksimalno povećanje cijene je oko 8% na području Zadra. Na razini svih modela koji se odnose na zajedničke plinske kotlovnice su rezultati teritorijalno slični, odnosno maksimalno sniženje cijene je oko 10% na području Čazme, a maksimalno povećanje cijene je oko 1% na području Zadra. Uzrok povećanja krajnje cijene plina za područje Zadra je povećanje komponente cijene koja se odnosi na trošak distribucije plina, a neminovno je zbog značajnih ulaganja u plinsku distribucijsku mrežu, uz istodobnu nisku potrošnju plina i mali broj kupaca u prvim godinama trajanja projekta. Navedeno povećanje bi bilo značajno veće da Agencija nije za ovo područje uspostavila regulatorni račun. Na ovaj način se omogućava ujednačeni iznos tarifnih stavki kroz cjelokupno razdoblje trajanja regulatornog računa (26 godina), uz kompenzaciju privremeno “izgubljenog” dijela dozvoljenih prihoda operatoru distribucijskog sustava. Regulatorni račun je uspostavljen i za područje Pule, Rijeke, Vukovara i Nove Gradiške.

Ciljevi Metodologije su stvaranje uvjeta za optimalno funkcioniranje tržišta plinom i poticanje tržišnog natjecanja u prijelaznom razdoblju kada preduvjeti za tržišno formiranje cijena plina za kućanstva nisu ispunjeni kao što su uspostavljanje sustava zaštite ugroženih kupaca, odgovarajuća razina razvijenosti veleprodajnog tržišta, ostvarenje tehničkih preduvjeta za efikasnu promjenu opskrbljivača plinom za kućanstva i raspoloživost prirodnog plina proizvedenog u Republici Hrvatskoj sudionicima na tržištu plina pod jednakim uvjetima. Nadalje, cilj je stvaranje stabilnih i predvidivih uvjeta poslovanja opskrbljivača plinom i zajamčenog opskrbljivača, te opskrbljivača na veleprodajnoj razini i stvaranje stabilnih i razvidnih uvjeta nabave plina krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom uz osiguranje zaštite krajnjih kupaca. Tarife za distrbuciju plina u Metodologiji određene su za 2014., 2015. i 2016 godinu, odnosno prvo regulacijsko razdoblje 2014-2016.

Više >>>>