Dimnjaci – tehnika uređaja za ispušne plinove

U modernoj gradnji objekata s niskom energetskom vrijednosti nude investitorima mnogustruke mogućnosti primjene kako za centralno grijanje, tako i za dodatno grijanje kaminskim i kaljavim pećima. Više slobode prilikom izbora energenata znači i uštedu troškova grijanja za krajnjeg korisnika, jer se dimnjak ne mora rekonstruirati ukoliko se npr. prelazi s ulja na drvo.

Osim toga grijanje koje nije povezano s električnom energijom, npr. kaminske peći omogućuje kontinuiranu opskrbu toplinom, čak i ukolikoje u zimskom razdoblju prekinuta opskrba električnom strujom. Takvu sigurnost nudi samo dimnjak. Ugodna toplina te tako i ugoda stanovanja su argumenti za komfor stanovanja i za doživlja vatre u svoja četiri zida.

Kako energenti u postrojenjima za grijanje proizvode ispušne plinove i dim, svaka kuća mora imati uređaj za ispušne plinove, koji iste sigurno odvodi vani te istovremeni štiti građevinsku konstrukciju od opterećenja toplinom.

U pravilu se razlikuju dimnjaci i vodovi za ispušne plinove. Čvrsti energenti kao npr. drvo, peleti i ugljen zahtjevaju dimnjak postojan na zapaljenje čađi. Kod energenata kao što su loživo ulje i plin govori se o vodovima za ispušne plinove. Oni ne moraju biti postojani na zapaljenje čađi.

Kako bi univerzalna izmjena načina pogona odnosno energenta bila moguća bez dodatnih problema, eksperti preporučaju postavljanje uređaja za ispušne plinove dimnjaka prema nešto strožim kriterijima. U cilju pojednostavljenja u nastavku će se koristiti pojam dimnjak, tako dugo dok ne nastanu neke greške.

Svi ispušni plinovi i dim opterećuju dimnjak

 • Toplinom
 • Kondenzatom/vlagom
 • Kiselinama

Stambeni objekti moraju uvijek imati dvozračne dimnjake, kako se osim glavnog grijanja može priključiti i dodatno grijanje preko kaminskih i kaljivih peći. Kaminske ili kaljeve peći nisu luksuz, one nude čitav niz prednosti. Osim emotivnih razloga bitni su i

 • Ekonomično dodatno grijanje u prijelaznim razdobljima
 • Ekološko grijanje zbog uporabe drveta , kao obnovljivi energent, CO2-neutralan
 • Dodatno grijanje u slučaju ispada glavnog grijanja

Osim oba izvoda za grijanje omotač mora imati i još jedan dodatni izvod za univerzalnu primjenu. Može se koristiti za dovod zraka za sagorijevanje, kao okno odlaznog zraka za grijanje ili kao instalacijsko okno za solarne uređaje, antenske kabele i sl.

Unutarnja cijev dimnjaka je građevinski element izložen izrazito velikim opterećenjima. Kao materijali su dopušteni keramika, plemeniti čelik, beton ili plastika. Keramičke unutarnje cijevi vrijede kao univerzalno uporabljeve i izrazito su dugotrajne. Vrlo su postojane na visoke temperature i kiseline. Keramički dimnjaci bolje štite od zvukova iz uređaja za grijanje od laganih konstrukcija.

Zahtjevi koji se postavljaju pred kvalitetne dimnjake:

 • Postojanost na koroziju i zapaljenje čađi
 • Postojanost na kiseline
 • Osjetljivost na vlagu
 • Vrijeme korištenja preko 30 godina
 • Mala opterećenja temperaturom u omotaču, bez pojave pukotina na vanjskoj strani
 • Bez specijalnih mjera na vanjskoj žbuki
 • Smanjenje prijenosa zvukova iz uređaja za grijanje

Standardni dimnjaci od laganog betona više nisu u skladu s modernim vremenom

Nije svaki dimnjak dimnjak. Ubrzani razvoj sistema grijanja zahtjevao i adekvatan razvoj dimnjaka. Projektanti ili investitori koji nisu svjesni te činjenice odlučuju se zato kod ložišta na čvrsta goriva za jednokrilne dimnjake od laganog betona. Već je uvriježeno mišljenje da su sa standardnim jednokrilnim dimnjacima od laganog betona na sigurnoj strani, što je potpuno pogrešno s tehniökog aspekta ubrzanog razvoja ložišta na čvrsta goriva.

Težišne točke su:

 • Opasnost od stvaranja pukotina
 • Opasnost od

Montažni ili sistemski dimnjaci?

Montažni dimnjaci se sastavljaju na gradilištu od pojedinačnih građevinskih elemenata. Kako ti elementi dolaze od različitih isporučitelja, projektant snosi punu odgovornost da se ti elementi međusobno ukomponiraju tako da uređaj za ispušne plinove može ispuniti sve tražene zahtjeve ( sigurno izvođenje ispušnih plinova, protupožarna zaštita, zvučna zaštita, zaštita od vlage i sl.)

Nasuprot tome kod sistemskih dimnjaka jedan isporučitelj daje na raspolaganje kompletan uređaj za ispušne plinove kao ugradbeni set odnosno gotovi element. Ispitani kompletni sistem posjeduje ili građevinsko-nadzorni cerifikat Njemačkog instituta za građevinsku tehniku ili CE-oznaku.

Te oznake dokumetiraju dokaze za njihovu adekvatnu primjenu. Proizvođač preuzima potpunu garanciju. Projektant i monter preuzimaju odgovornost za projektiranje, montažu i uporabu sukladno tehničkoj dokumentaciji i uputama proizvođača.