Dimnjak – zadatak

Dimnjak je cijev ili okno s dva bitna zadatka.

Izvlačenje plinova od izgaranja iz izvora topline prema vani a ujedno uvlačenje zraka, koji je potreban za sagorijevanje. Razlikuju se dimnjaci za odvod dimnih plinova i ispušnih plinova. U dimnjake dimnih plinova ispuštaju se plinovi od izgaranja krutih i tečnih goriva kao ugljen, koks i ulje. Ispušni plinovi služe ispuštanju ispušnih plinova plinovitih i tečnih goriva.

 

Dimnjak – definicija

Paralelno uz razvoj korištenja vatre u svrhu grijanja, teče i razvoj ispuštanja dima i zbrinjavanje dima odvođenjem istog. Odvođenje ispušnih plinova predstavlja novo ime za dimnjake.

Dimnjaci su prije svega okomiti odvodi. Od 15. stoljeća s pojavom željeznih peći ne samo da je došlo do boljeg korištenja toplote, nego i do veće opasnosti od sve toplijih dimnih plinova, prije svega zbog odvoda dima, koji su se u to vrijeme gradili od zapaljivih materijala.

Uslijedilo je prijelaz na zidane dimnjake. Primjena ogrjeva, koji se mijenja (od drveta preko ugljena i plina) kao i tehnički razvoj ognjišta (od pojedinačne peći do centralnog grijanja) zahtijevaju konstantne promjene u tehnici dimnjaka.

Najčešći oblik bio je dugo vrijeme jednooplatno ozidani dimnjak. Razvoj je doveo do trooplatnog kućnog dimnjaka. Sve veća uporaba lož ulja i plina kao i nove tehnike grijana razvile su se od «suhog» vođenog dimnjaka (za odvod vrelih, suhih ispušnih plinova) sve do «vlažnog» dimnjaka, koji je morao ispuniti određenje uvjete ne samo glede čvrstoće i sigurnosti od požara, nego i uvjete glede otpornost na kiseline nepropustivost kondenzata.

 

Izolacija topline

Navedeno je dovelo do razvoja višeoplatnog sustava dimnjaka, kod kojih se pojedini aspekti opterećenja prenose na specijalizirane dijelove gradnje, koji moraju biti međusobno usklađeni. Tako je dimnjak postao uređaj za ispuštanja dima koji je odobrila institucija za nadzor gradnje.

Danas se koriste cijevi od keramike, plastike, plemenitog čelika, stakla i aluminija.