Enegretska i ekološka obnova zgrada

 U članku je opisano što sve obuhvaća ta cjelovita obnova te je kao primjer detaljno prikazana energetska obnova vrtića Manka Golarja u Gornjoj Radgoni. Cjelovita obnova građevina u niskoenergetskoj razini odnosno pasivnoj tehnologiji s gledišta trajnosne obnove radnoga okruženja te učinkovite upotrebe energije i obnovljivih izvora energije omogućuje:

– uspostaviti visokokvalitetne radne i stambene uvjete uzimanjem u obzir suvremenih, trajnosnih načela za budućnost – snižavati potrebe za energijom te promijeniti postojeće sustave za energetsku opskrbu građevina koji omogućavaju veće uštede te snižavanje radnih troškova, što omogućuje veće investicije za osiguravanje kvalitetnijih radnih i stambenih uvjeta – upotrebljavati nove tehnologije učinkovite upotrebe energije i obnovljivih izvora energije pri obnovi prostora i poslovnih zgrada te postizati bolje ekonomske, socijalne, stambene i ekološke uvjete – s graditeljski zanimljivim i prepoznatljivim rješenjima unapređivati cjelovitu obnovu poslovnih građevina po niskoneregetskoj, tj. pasivnoj tehničkoj razini.

Planiranje zahvata cjelovite energetske sanacije radi približavanja razini pasivnoga energetskog standarda zahvaća, osim oblikovno-arhitektonske i statičke obnove, zahvate na plaštu te strojarskim i elektrićnim instalacijama:

– građevno-fizikalnu sanaciju pojedinih ključnih elemenata plašta zgrade (krov, vanjski zidovi, prozori, vrata i podovi) po kriterijima za niskoenergetsku, tj.pasivnu obnovu sa suvremenim energetski učinkovitim i prepoznatljivim rješenjima

– povećavanje energetsko ekonomske učinkovitosti obnove zbog planiranja prilagođenih sustava grijanja zgrade (najmanji toplinski gubici vode prema najmanjim potrebama za dovedenom toplinom)

– uvođenje sustava središnjega prozračivanja prostora tehnologijom vraćanja topline otpadnoga zraka koji ujedno ima i funkciju grijanja prostora i ljetnoga temperiranja

– uključivanje uporabe obnovljivih izvora energije za grijanje, hlađenje i pripremu tople vode uvo-đenjem suvremenih tehnologija.

Cilj postizanja cjelovite obnove poslovnih i javnih građevina i radnoga okruženja u njima jesu:

– maksimalna ušteda energije, što ima za posljedicu smanjenje troškova za cjelogodišnji rad zgrade, uz istodobno postizanje veće kvalitete boravljenja u prostorima

– stalno osiguranje veće kvalitete zraka, što neposredno vodi boljim radnim uvjetima, većoj motiviranosti za posao, većoj koncentraciji i uspjehu na radu, a smanjuje se odsutnost s posla

– poboljšati iskoristivost prostora i/ili dobiti nove površine s istodobnim arhitektonskim zahvatima koji su izvedivi u tako cjelovitoj obnovi

– poboljšavanje prirodne osvijetljenosti prostora, osiguravanje pravilne osvijetljenosti radnih i ostalih površina, sprječavanje blještenja, optimiranje umjetne rasvjete za postizanje manje uporabe električne energije.Mr. sc. Silvija Kovič, dipl. ing. arh., Mr. sc. Miha Praznik, dipl. ing. stroj. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Više o ovoj temi >>>>> www.casopis-gradjevinar.hr