Energetska učinkovitost kod peći

Takvi sustavi omogućuju veću stabilnost plamenika pri varirajućim opterećenjima i zahtjevima. Goriva koja se najčešće koriste u pećima su prirodni plin i nafta. Oba sadrže vodik i ugljik. Sagor

ijevanje je proces brze oksidacije goriva kod kojeg dolazi do oslobađanja topline. Stohiometričko ili savršeno izgaranje nastupa pri određenom omjeru goriva i kisika, kod kojeg dolazi do potpune pretvorbe kemijske energije pohranjene u vodiku i kisiku, što daje maksimalnu moguću toplinsku energiju.Prevelik udio kisika hladi plamenik i povećava stvaranje štetnih dušikovih spojeva (spojevi dušika i kisika), dok premalo kisika rezultira nepotpunim izgaranjem i stvaranjem čađe u pećima ili zakašnjelim izgaranjem koje može uzrokovati eksploziju. Zbog specifičnih ograničenja kod dizajna plamenika, uvijek je potrebno osigurati višak kisika. Taj višak ne smije biti prevelik, jer to dovodi do hlađenja plamenika i pada učinkovitosti.

U svrhu postizanja najboljeg mogućeg izgaranja i osiguravanja potrebnog viška kisika, do danas su razvijeni različiti elektronički

Sustavi kontrole dovoda goriva i zraka (kisika):

– sustavi s fiksnom pozicijom paralelne kontrole– sustavi s paralelnom kontrolom– serijski sustavi sa mjerenjem protoka– paralelni sustavi sa mjerenjem protoka– sustavi s unakrsnim ograničavanjem protoka kisika i goriva

Još jedna prednost kondenzirajućih peći leži u tome da za izgaranje koriste vajski zrak, a ne unutarnji, koji je topao. Na taj način uzmaju manje toplog zraka iz kuće, pa je zbog toga potrebno i manje grijati prostorije. Kondenzirajuće peći su gotovo uvijek učinkovitije od konvencionalnih. Prema nekim proračunima, zamjena konvencionalne peći koja je u dobrom stanju, sa kondenzirajućom isplatit će se za 5-7 godina, zbog relativno velike skupoće instalacije.

Kondenzirajuće peći imaju učinkovitost između 90 i 96%. Većina prodanih kondenzirajućih peći ima učinkovitost blizu 90%. Takve peći koštaju mnogo manje od visokokvalitetnih kondenzirajućih peći čija je učinkovitost oko 95%. Općenito gledano, najviše je isplativa ugradnja peći koje imaju učinkovitost između 90 i 92%, zbog mnogo manjih početnih troškova.U poslijednje vrijeme, razvijene su peći s dvije faze paljenja koje imaju promjenjive brzine vrtnje ventilatora. Paljenje s dvije faze ima bolju iskoristivost goriva tijekom godine, što predstavlja učinkovitost peći preko cijele sezone grijanja. Ventilator s promjenjivom brzinom vrtnje smanjuje potrošnju el. energije.Neke peći imaju automatske zatvarače ispušne cijevi, koji zatvaraju ispuh kada plamenik ne radi, što dodatno sprečava gubitak topline. Postoje i peći kod kojih je sagorijevanje riješeno u obliku malih eksplozija, slično kao u automobilskom motoru. Omogućuju maksimalno izvlačenje topline iz goriva i učinkovitost im je, prema podacima, oko 97%Izvor: Moja energija www.mojaenergija.hr