Godišnja potreba za toplinom grijanja

Godišnja potreba za toplinom grijanja / Godišnje toplinska potreba – Godišnja toplinska potreba predstavlja količinu topline, koju sustav grijanja mora osigurati godišnje za cjelokupno grijanje prostorija jednog objekta/kuće.Ta potreba se izračunava tzv. Postupkom energetske bilance i izračinava se još u fazi projektiranja postrojenja za grijanje.

Toplinska potreba se sastoji od transmisijske toplinske potrebe i ventilacijske toplinske potrebe.Transmisijska toplina je toplinski gubitak usljed okolnih povrüina jedne prostorije (toplinsko vođenje). Ventilacijska toplinska potreba služi za zagrijavanje vanjskog zraka koji prodire u prostorije. Kao rezultat proračuna toplinske potrebe utvrđuju se potrebna toplinska snaga radijatora i generatora topline.

Dokaziva veličina „godišnja potreba za toplinom grijanja“ omogućuje projektantu da oblikuje omotač zgrade na novogradnji u skladu sa svojim projektnim idejama.On ima slobodu izbora pojedinačnih građevinskih materijala, koje ne moraju biti vezane za U-vrijednost. Mjerilo je uglavnom ispunjenje zahtjeva u pogledu godišnje potrebe za toplinom grijanja. Godišnja maksinalna potreba za toplinom grijanja proizilazi iz korisne površine objekta (AN) u pogledu volumena građevinske konstrukcije (V):

Objekat AN/V < = 0,2 (kuća za više objekata) : 54 kWh/m2a
Objekat AN/V = 1,0 (jednoobiteljska kuća) : 100 kW/h/m2a

Jednoobiteljske kuće pokazuju više potrebe za toplinom grijanja. Dokaz se izvodi preko postupka energetske bilance, u kojem se toplinski gubici obračunavaju se s toplinskim dobicima. Za manje stambene objekte ili za starije građevinske objekte (kod obnove, zamjene ili prve ugradnje termovodljivih vanjskih elemenata) dokazuju se najmanje izolacijske vrijednosti (U-vrijednosti) za pojedinačne građevinske elemente.