Grijanje i ventilacija

Kod grijanja i ventilacije pronaći pravu mjeru, nije tako lako i krivo ponašanje će brzo postati skuplje. Osim novog grijanja također novi ventilacijski sustav se može pobrinuti za značajne uštede u troškovima grijanja.

Moderni kotlovi za grijanje iskorištavaju gorivo učinkovitije

U prosjeku su stari sustavi za grijanje u Njemačkoj stariji više od 20 godina. Svakome je jasno, da kotlovi za grijanje u takvoj dobi ne mogu raditi ni energetski učinkovito kao ni pouzdano. Stoga stručnjaci savjetuju da se sustavi za grijanje obnove, ako je kotao za grijanje stariji od 15 godina. To je isplativo kako zbog manje nastalih popravaka tako i zbog uštede na troškovima grijanja.

Jer moderni kotlovi za grijanje iskorištavaju goriva učinkovitije. Prilikom obnove grijanja imaju vlasnici kuće muku prilikom izbora. Mogu ostati kod svog uobičajenog grijanja – kao što su ulje, plin ili ukapljeni naftni plin. Ili se odlučiti za obnovljive izvore energije kao što su pelete od drva, trupci ili toplinske crpke.

Fosilna goriva naspram obnovljive energije? Hibridni sustav grijanja je rješenje

Ne mora uvijek biti “sve-ili-ništa-rješenje”. Jer se fosilna goriva kao i obnovljivi izvori energije savršeno kombiniraju sa modernizacijom sustava grijanja. Klasika je, primjerice, grijanje na plin ili ulje sa solarnim termalnim sustavom za zagrijavanje vode i podršku sustavu grijanja. Stručnjaci onda govore o hibridnom sustavu grijanja. To ne znači ništa drugo, nego da sustav za grijanje koristi više izvora topline.

Pa zašto onda ne kombinirati grijanje na plin sa solarnim termalnim grijanjem  i kaminom ili grijanje na ulje sa pećima na pelete? Zanimljiva stvar o hibridnom sustavu grijanja za vlasnike kuće: Cijeli sustav za grijanje se može postupno nadograđivati. Osnova je samo planiranje unaprijed.Jer srce hibridnog sustava za grijanja je puffer spremnik, u koji svi dijelovi grijanja šalju toplinu. I kako bi i Vi to mogli učiniti, morate planirati dovoljno priključaka na spremnik. Znači ako u kući imate dovoljno mjesto za puffer spremnik (750 litarni spremnik treba otprilike jedan kvadratni metar površine) odmah možete započeti sa konceptom hibridnog sustava za grijanje.