Ispravno prozračivanje

Povoljnija klima prostora može se postići umjerenim zagrijavanjem. Ako se vlažnost zraka u zagrijavanim prostorima želi reducirati prozračivanjem, preporuča se da se to radi kad je temperatura u zatvorenom prostoru niža od one vanjske

Kod hladnog vremena, kiše i snijega, sadržaj vodene pare u gramima po kubičnom metru je mala, tako da taj zrak kod strujanja ili ulaženja u toplije unutarnje prostore preuzima još postojeću vlažnost i na taj način isušuje predmete.

Kod hladnog zraka zimi vanjski je zrak u pravilu suh, a kod toplog zraka ljeti vlažan. Kod preniske vlažnosti treba prozračivati kada se vani snižava temperatura, a vlažnost zraka vani je visoka.

Budući da zrak ljeti sadrži više vlažnosti (grama vode po kubičnom metru), preko dana se prozračivanjem postiže izvjesno dovođenje vlažnosti, ukoliko je temperatura unutra niža od one vanjske. Zimi bi ta mjera bila pogrešna.

Kod hladnog vremena, kiše i snijega, sadržaj vodene pare u gramima po kubičnom metru je mala, tako da taj zrak kod strujanja ili ulaženja u toplije unutarnje prostore preuzima još postojeću vlažnost i na taj način isušuje predmete.

Kod oko 15°C isušivanje se može držati u granicama. U protivnom, vlažnost se mora dovoditi isparavanjem vode. U tu su svrhu najprikladniji uređaji za isparavanje na električni pogon kakvi se mogu nabaviti u trgovinama.

U zagrijavanim prostorima u pravilu prevladava previsoka relativna vlažnost zraka. Ovdje zagrijavanjem dolazi do isušivanja zraka. Povoljnija klima prostora može se postići umjerenim zagrijavanjem. Ako se vlažnost zraka u zagrijavanim prostorima želi reducirati prozračivanjem, preporuča se da se to radi kada je temperatura u zatvorenom prostoru niža od one vanjske. Noću i tijekom dana prozori moraju ostati zatvoreni.

Područja optimalne relativne vlažnosti zraka za organske materijale odabranih objekata Objekt/materijal/sigurnosni prostor (relativna vlažnost zraka).


Kontrola klime

Stalna kontrola i regulacija klime ima najviši prioritet za prostore u kojima se obrađuju i skladište higroskopni materijali, poput drva, tekstila, papira ili kartona, kao i objekti koji se proizvode ili izlažu od takvih materijala. Za to se koriste uobičajeni termometri, higrometri, mjerači klime i termohigrografi.

Za određene materijale/objekte odnosno grupe materijala/grupe objekata iskustvom su utvrđena područja optimalne relativne vlažnosti zraka. Davanjem ili primanjem vlažnosti higroskopski organski materijali prilagođavaju se relativnoj vlažnosti zraka svoje okoline (npr. u skladištu letvica ili skladišta kartona) dok se ne uspostavi stanje ravnoteže između vlažnosti materijala i vlažnosti zraka.

Primanje ili davanje vode povezano je s izmjenom volumena i težine materijala.

U Britanskom muzeju u Londonu izračunato je da 1.000 tona knjiga apsorbira najmanje 10.000 litara vode (1% njihove težine) kada relativna vlažnost zraka kod 16°C s 57% naraste na 63%.

Na ovom primjeru postaje izrazito jasno koliko je važno kontrolirati klimu prostora, a time i vlažnost zraka, i to ne samo u velikoj knjižnici.


Objašnjenja pojmova


Ugodna klima –
Klima u zatvorenim stambenim i radnim prostorima kod koje se vlažnost i temperatura zraka općenito osjećaju kao “ugodni”. Pokusi su utvrdili “zone ugodnosti”: 16,5 – 20,3°C kod vlažnog i 22,9 – 29,8°C kod suhog zraka. 20 – 30°C i 60 – 70% relativne vlažnosti zraka vrijede kao povoljna radna klima. Za intelektualni rad ispostavilo se da je optimalna klima s vrijednostima od 24°C kod 55% relativne vlažnosti zraka.


Izmjena vlage
Prostorni zrak i higroskopski materijali koji se nalaze u prostoru (drvo, papir, karton, kreda) permanentno međusobno izmjenjuju vlažnost ovisno o relativnoj vlažnosti zraka.


Higrometar –
Uređaj za mjerenje vlažnosti zraka


Higroskopski
Tvari (npr. glicerin, natrijev klorid, natrijev nitrat) i materijali (npr. drvo, karton, papir i drugi organski materijali) sa svojstvom primanja vlage označavaju se kao higroskopski (oni koji primaju ili prihvaćaju vodu).


Klima  –
Ukupnost meteoroloških pojava i fizičkih životnih uvjeta na nekoj točki gornje površine.


Klimatske štete
Štete koje nastaju na materijalima, umjetničkim predmetima i antikvitetima kroz nepovoljnu klimu, prije svega kod jakih klimatskih oscilacija.


Mjerač klime –
Precizni uređaj koji istodobno mjeri i pokazuje temperaturu zraka i relativnu vlažnost zraka.


Ovlaživanje zraka –
Sinonim za sve mjere koje se poduzimaju za povisivanje vlažnosti zraka u nekom prostoru što se postiže prije svega isparavanjem vode, za što se koriste uređaji s električnim pogonom kakvi se uobičajeno nalaze u prodaji. Oni se prema fizikalnom načelu mogu podijeliti u tri grupe, ovisno o tome da li oni vodu hlape, isparavaju ili raspršuju. Ljeti se dovod vlažnosti djelomice postiže i putem prozračivanja tijekom dana, ukoliko je temperatura u prostoru niža od one vani. Prozračuje se onda kada se smanjuje vanjska temperatura i kada je vani visoka vlažnost zraka. Zimi bi ta mjera bila potpuno pogrešna!


Prozračivanje
Kod prozračivanja prostorija djelomice ili u potpunosti se zamjenjuje unutarnji zrak vanjskim zrakom. Pri tome se u pravilu ne mijenjaju samo temperatura i vlažnost zraka, već se istodobno zamjenjuje i kisik i odvodi ugljični dioksid. Ljeti se prozračivanjem preko dana postiže i izvjestan dovod vlažnosti ukoliko je sobna temperatura niža od vanjske temperature.


Vlažnost zraka
Sadržaj zraka u vodenoj pari


Apsolutna vlažnost zraka
Mjerena u gramima, u vrijeme mjerenja stvarno sadržana količina vodene pare u 1 m³ zraka.


Maksimalna vlažnost zraka –
Količina vodene pare mjerena u gramima koja maksimalno može biti sadržana kod određene temperature u 1 m³ zraka. Kod maksimalne vlažnosti zraka (identično s 100%-tnom relativnom vlažnošću zraka) zrak je zasićen vodom i prema tome je dosegao rosište.


Optimalna vlažnost zraka –
Za skladištenje i održavanje higroskopskih materijala i objekata. Iz toga određena područja relativne vlažnosti zraka vrijede kao optimalna.


Relativna vlažnost zraka –
Postotak koji čini apsolutna vlažnost u (tablicama utvrđenoj) maksimalnoj vlažnosti. Relativna vlažnost zraka mjeri se pomoću higrometra.


Udio ili postotak (stopa) izmjene zraka
Naznačuje kako se često po satu putem prozračivanja kompletno izmjenjuje zrak u nekom prostoru. To ovisi o tome koliko vjetra “zviždi” kroz fuge kada su prozori zatvoreni i o tome kako dugo i kako često su prozori otvoreni. Stopa “1” izmjene zraka znači da se unutar sat vremena zrak jedanput kompletno obnovi. A “2” znači da se zrak dva puta obnavlja u roku od sat vremena.


Stupanj zasićenosti  –
Relativna vlažnost zraka (izražena u postocima maksimalne vlažnosti zraka) označava stupanj zasićenja zraka vodenom parom. Kod relativne vlažnosti zraka od 50% zrak je dostigao kod temperature koja upravo prevladava, polovinu svojeg maksimuma, odnosno svojeg zasićenja.

Stalna kontrola i regulacija klime ima najviši prioritet za prostore u kojima se obrađuju i skladište higroskopni materijali, poput drva, tekstila, papira ili kartona, kao i objekti koji se proizvode ili izlažu od takvih materijala.

 

www.masmedia.hr