Iznimne vrijednosti koeficijenta energetske učinkovitosti i faktora hlađenja

U posljednje vrijeme zbog sve češćeg prelaska s loženja prirodnim plinom na loženje krutim gorivima (u pravilu šumskom biomasom, odnosno cjepanicama) sve više dolazi do trovanja ugljičnim monoksidom. Naime, kod prelaska, odnosno povratka na loženje šumskom biomasom u pravilu se ne provodi nužna prilagodba dimovodnog sustava, a nerijetko u isto vrijeme postojeći plinski kotao služi samo za pripremu potrošne tople vode. Ako se pri tome radi o plinskom kotlu vrste B, s atmosferskim plamenikom, koji zrak za izgaranje uzima iz prostorije u kojoj je smješten i ako je istodobno u prostoru ugrađena tzv. plastična stolarija koja je nepropusna za zrak, stvoreni su odlični preduvjeti za tragične posljedice, kakvih je sve više! Sve to je, zapravo, glavni naglasak drugoga dana održavanja 5. konferencije dimnjačara Hrvatske, koja je 28.2. – 1.3.2013. godine u organizaciji Hrvatske dimnjačarske udruge održana u ‘Bluesun hotelu Kaj’ u Mariji Bistrici.

Osim problema zbog trovanja s CO, u posljednje su vrijeme s dimnjacima spojenima na ložišta na šumsku biomasu sve češći i problemi s požarima. Upravo stoga uloga dimnjačara postaje sve veća, a zbog toga je nužno cjelokupnu dimnjačarsku struku urediti zakonima i podzakonskim propisima koji bi vrijedili na razini cijele države, za razliku od rješenja koje je sada na snazi, kada svaka jedinica lokalne samouprave (više od 500 u cijeloj Hrvatskoj!) ima svoju odluku o dimnjačarskoj službi.
Spomenuta konferencija okupila je brojne dimnjačare iz cijele Hrvatske, ali i iz susjedne Slovenije i Srbije te predstavnike srodnih struka, ponajviše operatora distribucijskih sustava, komunalnih i tvrtki za upravljanje i održavanje zgrada te proizvođača dimovodne opreme i uređaja za kontrolu dimnih plinova. Pri tome valja naglasiti da je, umjesto zaključka, organizator Konferencije svim okupljenima, ali i svima koji na bilo koji način u svojem svakodnevnom poslu dolaze u doticaj s dimnjačarskom strukom, poručio da treba poštivati propise jer je to jedini preduvjet sigurnog i pouzdanog odvođenja produkata izgaranja, a time i čuvanja života, zdravlja i okoliša!