Klima i ventilacija

Pasivne kuće odnosno kuće niže energetske vrijednosti zahtijevaju stalnu kontroliranu obnovu zraka preko sistema ventilacije i odzračivanja.

Centralni ili decentralni mehanički uređaji za odzračivanje stana su ventilacijski uređaji ili kombinirani dovodno-odvodni uređaji, u nekim slučajevima s povratnim dobivanjem energije. Regulacija količine zraka vrši se preko višestupanjskog prekidača ili preko regulacijskih odzračnih odnosno napojnih ventila zraka. Centralni uređaj s odzračnim i odvodnim ventilatorima, zračnim filterima, izmjenjivačem topline,regulacijskom tehnikom i naknadnim grijačem postavlja se na tavan, u podrum ili u neku sporednu prostoriju.

Svježi zrak se usisava upravo na mjestima najvećeg onečišćenja zraka( kupaona, kuhinja, WC), zatim se filtrira, zagrijava i struji preko sustava dovodnih kanala kroz napojne ventile u prostore dnevnog boravka i spavaće sobe. Potrošeni zrak preuzimaju odzračni ventili te ga preko odzračnih kanala transportiraju do centralnog uređaja i preko izmjenjivača topline izvode vani. Kod uređaja s mogućnošću povratnog dobivanja topline naknadno uključena toplinska crpka oduzima potrošenom zraku toplinu i koristi je za zagrijavanje dovodnog zraka.

Prednosti kontroliranog odzračivanja stana su osim uštede toplinske energije također i izbjegavanje građevinskih oštećenja zbog nedovoljnog odzračivanja, kraće vrijeme sušenja nakon završetka grube gradnje, opskrba stanara dovoljnom količinom svježeg zraka bez pojave propuha, stanovanje bez poteškoća za osobe s alergijama primjenom specijalnih filtera za pelud, zatim smanjenje opasnosti od provale kao i reduciranje opterećenja bukom nastalih otvaranjem prozora.

Dopuštena potrošnja topline grijanja se pravilnicima tijekom godina sve više i više reducira. I dok se intenzivno pokušavalo reducirati transmisijske toplinske gubitke( to znači toplinske gubitke preko okolnih površina) poboljšanjem termoizolacije, primjećeno je da toplinska potreba odzračivanja ( to znači energija koja je potrebna da bi se zagrijao hladni zrak koji dolazi odzračivanjem, odnosno kroz propusne građevinske elemente) igra sve važniju ulogu.

Postignut je standard, koji sve više vodi do maksimalno nepropusnih omotača objekata. Kod starijih zgrada je vidljiva permanentna izmjena zraka kroz nepropusne fuge. Kod novijih zgrada je zato stalno potrebno često otvaranje prozora. Trajno zakrenuti prozor međutim vodi do velikih energetskih gubitaka te do hlađenja zidova, tako da su pogodniji mehanički uređaji, na ventilatorski pogon, koji prenose točno određenu količinu zraka u pojedine prostorije. Zahtjevi u pogledu“odzračivanja stanova“ regulirani normiama, prema toj normi propisane su „volumenske struje vanjskog zraka“ kod slobodnog ili mehaničkog odzračivanja.

Kod slobodnog odzračivanja( samoodzračivanja) obnavljanje zraka se vrši razlikama u tlaku između unutarnje prostorije i vanjskog područja usljed vjetra i/ili temepraturnih razlika. 0,5 do jednostruke izmejne zraka po satu dovoljan je kod normalnih prostorija.

Prostorije

koje se nalaze unutra odzračuju se preko okna za ventilaciju sa ili bez ventilatora. Ukoliko građevinska supstanca ne dopušta provjetravanje otvaranjem prozora ili preko okna za odzračivanje, onda treba planirati mehaničko odzračivanje. Klima uređaji određuju centralno stanje zraka u prostoriji u pogledu temperature, vlage, cirkulacije i čistoće. Oni za razliku od centralnih uređaja za grijanje i odzračivanje nude više komfora.

Klima uređaji

služe za klimatiziranje pojedinačnih ili više prostorija. Zrak se hladi, odvlažuje, čisti, ali se u hladnom razdoblju zahvaljujući toplinskim crpkama ili naknadno montiranom elektro-grijanju i zagrijava. Presuhi zrak u prostorijama u zimskom razdoblju može dovesti do ozbiljnih problema s dišnim organima. Specijalni ovlaživači zraka koriste se u prostorijama u kojima je zrak presuhi, kako bi povećali relativnu vlažnost zraka.

Pasivne kuće

odnosno dijelom i kuće s niskom energetskom vrijednošću zahtijevaju permanentno, kontrolirano obnavljanje kakvoće zraka preko sistema za odzračivanje i ventilaciju s rekuperacijom topline, kako bi se smanjili toplinski gubici odzračivanjem, onečišćenje zraka, te kako bi se uvijek osigurala dovoljna količina svježeg zraka.

U standardiziranim stanovima ili uobičajenim obiteljskim kućama se ventilacija vrši uglavnom preko prozora .

Uređaji za ventilaciju nalaze svoju primjenu na:

Velikim objektima( prije svega javnim objektima, bolnicama i poslovnim zgradama)
Pasivnim kućama i kućama s niskim energetskim vrijednostima
Kod postrojenja koja osiguravaju u velikim objektima ravnomjerno „ugodan“ zrak, propisanu vlažnost zraka, temperaturu i naizmjenične cikluse ,govori se o tehničkim postrojenjima za kontrolu sobnog zraka ili RTL-postrojenjima. Projektiranje i ugradnja ovih postrojenja predstavlja područje rada mnogobrojnih inženjera i specijaliziranih tvrtki. Često su nastojanja izvođača radova nagrađena negodovanjem korisnika. Prije svega kada se istovremeno ne mogu otvoriti uredski prozori, korisnici se osjećaju neugodno.

Dimenzioniranje i izvedba RTL-postrojenja je unatoč tehnološkom napretku još uvijek komplicirano područje, u kojem se često rade pogreške.

Čak i održavanje RTL-postrojenja ima posebno važno značenje: začepljeni filteri mogu ograničiti djelovanje i onečistiti zrak prašinom.Zbog reguliranja vlažnosti zraka postoje vrlo vlažna područja, koja su kao životni prostor pogodna za razvoj mikroorganizama, bakterija kao i plijesni i gljivica. Održavanje prema projektnim planovima je obvezno i u pravilu isključivo od strane specijalizirane firme.

Kod pasivnih kuća i kuća s niskim utroškom energije je i ventilacija/provjetravanje promatrano s aspekta uštede energije. Provjetravanje hladnim zrakom po zimi ili uobičajeno relaksacijsko trajanje provjetravanja( pri uključenom grijanju), predstavljaju posljednje energetske rupe, koje se mogu zatvoriti u dobro izoliranoj kući, vjetronepropusnoj kući, s dobrim prozorima.

Mehaničko provjetravanje se može realizirati na dva različita načina:

Jednostavnim odzračnim uređajima koji pomoću ventilatora usisavaju iz kuhinje, kupaone i toaletnih prostora vlažni,potrošeni zrak. Na taj način u kući nastaje lagani podtlak. Tako svježi vanjski zrak može strujati kroz otvore na zidovima ili prozorskim okvirima.
Prednost:

relativno niska tehnička zahtjevnost

Nedostatak:

Zrak koji struji s vana je hladan( kao kod normalnog provjetravanja i zahtijeva tako energiju zagrijavanja.

Kontrolirano odzračivanje/provjetravanje s rekuperiranom toplinom: Tu se svježi, s vana usisani zrak predzagrijava u izmjenjivaču topline i to energijom potrošenog zraka, prije svega iz kuhinje i kupaone. Učinkoviti uređaji postižu prijenos topline od 90 %.
Prednost:

Rekupeirana toplina. U idealnom slučaju ta rekuperirana toplina čini graijanje prostora suvišnim ( pasivna kuća).

Nedostatak:

Povećani troškovi, dodatni utrošak struje, opasnost od nastanka bakterija zbog vlažnih zona.

Važni stručni pojmovi uz odzračivanje/provjetravanje:

Koeficijent izmjene zraka

Koeficijent izmjene zraka opisuje cikluse izmjene zraka u nekom prostoru ili kući. Jedinica je „h-1“(„puni sat minus jedan“ = po satu). Dakle koeficijent izmjene zraka 1 znači da se zrak u prostoriji izmjeni jedanput u sat vremena. Primjer: neprovjetravana prostorija: 0,1-0,5 prozor zakrenut, bez kutije za rolete: 0,7 -5 ; Prozor potpuno otvoren: 7-15, prozor na suprotnoj strani: 25-40, cilj u stanovima: 0,5-1 (ali prosjek, ne trajna rijednost!)

Apsolutna vlažnost

Ona opisuje sadržaj vodene pare zraka u gramu vode po kubičnom metru zraka. Što je zrak toplije, to može preuzeti više vode (na 0°C oko 5 g vode, na 30 °C oko 30 g vode). Zimski zrak dakle ne može preuzimati puno vode , zato se po zimi prilikom provjetravanja u stanu akumulira „suhi zrak“.
Relativna vlažnost zraka

Ona iskazuje u kojoj je mjeri iscrpljena sposobnost apsorpcije vlage (ovisno o temperaturi). Ukoliko je pri određenoj temperaturi 5 grama vode po kubičnom metru zraka,a moguće je 10 grama, onda relativna vlažnost iznosi 50%.