Kompatibilnost i sukladnost dimnjaka s ložištem

Usvajanjem novih direktiva sve su veći zahtjevi za smanjenjem potrošnje energenata i emisija u okoliš. Sukladno tome, sve je veći broj ložišta u upotrebi koja zadovoljavaju upravo ove zahtjeve. S obzirom na bitno drugačije karakteristike takvih ložišta, dimnjaci svojim svojstvima moraju biti kompatibilni takvim ložištima.

U Hrvatskoj je donesen čitav niz propisa i normi koji se odnose i na dimnjake. Dimnjaci moraju zadovoljiti određena svojstva s obzirom na temperaturu (T), klasu tlaka (N;P ili H), postojanost na požar čađe (G ili O), otpornost na kondenzat (W ili D), otpornost na koroziju (1;2 ili 3), klasu otpornosti na vatru (L90 ili L30) i klasu razmaka od zapaljivih dijelova (C50 ili C00). Tehnička svojstva dimnjaka moraju biti usklađena s uređajima za loženje i gorivom. Traži se potpuna kompatibilnost uređaja za loženje i dimnjaka, što je riješeno u dijelu sadržaja glavnog projekta koji se odnosi na tehničko rješenje dimnjaka.

Posljedice nekompatibilnosti

Pri samom izvođenju dimnjaka izvođač je dužan pridržavati se dijela projekta koji se odnosi na dimnjak i tehničkih uputa za ugradnju. Prije izvođenja potrebno je utvrditi je li dimnjak isporučen s podacima u propisanoj oznaci za uvjete za koje je projektiran, je li dimnjak isporučen s tehničkim uputama te jesu li svojstva dimnjaka sukladna svojstvima određenim u glavnom projektu. Zabranjena je ugradnja dimnjaka koji su isporučeni bez odgovarajućih oznaka, tehničke upute ili koji nemaju svojstva zahtijevana projektom građevine.

Postoji čitav niz različitih materijala koji se ugrađuju u pojedine sisteme dimnjaka i koji svojim svojstvima odgovaraju za točno određeni tip ložišta i goriva. Problem nastaje kada se takvi dimnjaci ugrade za pogrešno ložište ili energent. S obzirom da kod različitih ložišta i goriva nastaju različiti produkti izgaranja s pojavom štetnih plinova i kiselina, kod nekih su to visoke temperature dimnih plinova i čađa, kod drugih pojava vrlo agresivnih kondenzata. Pogrešni odabir dimnjaka za pojedino ložište ima za posljedicu oštećenje dimnjaka i stambenog prostora, a daljom uporabom takvog dimnjaka, izazivanje mogućnosti požara i trovanja.

Zahtjevi modernih ložišta

Dva su osnovna zahtjeva koji se danas postavljaju pred dimnjak. Na jednoj strani sve veća plinofikacija i time uvođenja plina kao jednog od glavnih, najčišćih i najjeftinijih goriva, omogućava priključivanje modernih ložišta u kondenzacijskoj tehnici i time znatne uštede i smanjenje emisija u okoliš. U takvim slučajevima dimnjak mora biti nepropustan i otporan na agresivni kondenzat i imati svojstva rada u mokrim uvjetima.

Na drugoj strani postoji želja za udobnošću prostora u kojem se živi, povećanje stambenog komfora (kamini), neovisnost kod odabira goriva i ložišta te sigurnost grijanja u kriznim situacijama radi problema u dobavi energenta ili raspada energetskog sustava uslijed različitih prirodnih katastrofa, na koje utječu globalne klimatske promjene.

Znači, istovremeno dimnjaci moraju biti postojani i na visoke temperature te temperaturne promjene koje nastaju kod takvih ložišta i goriva.

Jedan od osnovnih dijelova dimnjaka je unutarnja cijev, koja mora biti istovremeno otporna i postojana na temperaturne promjene te na agresivne kondenzate koji nastaju u dimnjaku. Cijevi od šamota ne mogu zadovoljiti zahtjeve modernih ložišta jer su porozne i propuštaju kondenzat koji nastaje u dimnjaku, kao što cijevi iz drugih materijala ne mogu zadovoljiti visoke temperature i temperaturne promjene koje nastaju u dimnjaku, te zadovoljiti vatrootpornost u objektu prema HR DIN 18160.

Schiedel sistemi: Multi, Avant i Advance

U Schiedel sistem Multi ugrađena je najmodernija cijev od profilne tehničke keramike koja odgovara HRN EN 1457 kl. A1N1/B2N1/D3P1. Sistem je namijenjen za višestruko priključivanje plinskih kondenzacijskih ložišta u višestambenim objektima, čije gorenje ne ovisi o zraku iz prostora. Sistem izvedbe omogućava siguran dovod svježeg zraka za izgaranje te izlaz dimnih plinova. Multi dimnjak potpuno je neosjetljiv na vlagu, vatrootporan u objektu, vrlo je male težine te omogućava brzu montažu. S obzirom da je predviđen za primjenu u protustrujnom postupku, primjenjuje se načelo izmjenjivača topline kod čega se svježi zrak zagrijava na putu kroz dimnjak na unutarnjoj profiliranoj cijevi čime je moguća ušteda energije do 7 posto. Po jednom dimnjaku može se izvršiti do 10 priključaka, pomoću dodatnih kanala omogućeno je dodatno statičko osiguranje dimnjaka i postizanje većih visina dimnjaka iznad objekta. Dimnjak je sukladan HRN EN 13063-2 kl. T 200 N1 W 1 O00. Isti princip rada je i sistema Schiedel Avant koji je namijenjen za predtlak kl. T 200 P1 W 2 O00.

Sistem dimnjaka Advance univerzalan je dimnjak primjenjiv za sve vrste goriva i ložišta. U taj sistem također je ugrađena cijev od profilne tehničke keramike dužine čak 1,33 metra. Zbog karakteristika te cijevi (A1N1/B2N1/D3P1) vidljivo je da je istovremeno otporna na vrlo visoke temperature, ali i na agresivni kondenzat. Dok je kod standardnih cijevi propusnost 3,0 l x s-1 x m-2, propusnost cijevi iz tehničke keramike je svega 0,006 l x s-1 x m-2.

Prilagodljiv, siguran i otporan

Prednosti sistema dimnjaka Advance:

  • garantirana sigurnost zahvaljujući najnaprednijoj profiliranoj cijevi od tehničke keramike
  • otpornost na vlagu, agresivan kondenzat i kiseline
  • primjenjivost za sve vrste goriva: tvrda, tekuća i plinska
  • posebno razvijen profil cijevi za povećani učinak izmjene topline
  • brza montaža zahvaljujući cijevima od 1,33 m, 0,66 m i 0,33 m, te praktičnim paketima i završecima dimnjaka.

Zahvaljujući nabrojanim prednostima, svaki kupac sistema dimnjaka Advance investira u sigurnost, ugodnost i neovisnost za više generacija.

Dimnjak spreman za sve situacije

Sistem je namijenjen prije svega za sve vrste plinskih trošila, ali se zbog svojih karakteristika može ugrađivati za sve vrste ložišta i energenata, kod visokih i niskih temperatura dimnih plinova, u mokrim i suhim uvjetima, podtlaku i predtlaku. Njegova univerzalnost proizlazi iz činjenice da može biti ugrađen u ekstremnim uvjetima visokih temperatura dimnih plinova i otpornosti na zapaljenje čađe, ali je isto tako pogodan za ugradnju kod vrlo niskih izlaznih temperatura dimnih plinova kod kondenzacijskih ložišta i otporan na vrlo agresivni kondenzat koji nastaje u dimnjaku. Posebna prednost Schiedel Advanca je u njegovoj kasnijoj prilagodbi i mogućnosti izbora drugog sistema grijanja prije svega za obiteljske kuće, u slučaju energetskih kriza ili obrnuto, prelaska s klasičnog grijanja na grijanje pomoću plinskog turbo aparata i slično.

Sistem je opremljen dodatnom opremom, tako da se pomoću ugradnje odgovarajućih adaptera može priključiti bilo koje ložište, ako se projektira i ugradi sistem s kanalom za zrak koji služi za dovod zraka u trošilo, npr. za priključivanje kondenzacijskih trošila u protustrujnom postupku. Sistem odgovara HRN EN 13063-1 kl. T 400 N1 D 3 G50 i HRN EN 13063-2 T 200 N1 W 2 O00.

Navedeni sistemi kao i svi Schiedel sistemi dimnjaka sukladni su HRN EN za dimnjake, certificirani su prema Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda te Zakonu o građevnim proizvodima, od strane ovlaštene institucije, te su za njih izdane odgovarajuće izjave o sukladnosti kojima se dokazuju njihova svojstva i kompatibilnost za pojedinu vrstu ložišta i energenta.

Izvor: PRO Gradnja