Koncesiju za Jadran mogu dobiti samo visokotehnološke tvrtke bez povijesti ekoloških incidenata

Barbara Dorić, predsjednica Upravnog vijeća Agencije za ugljikovodike javnosti se obratila otvorenim pismom, kako bi pojasnila razne nejasnoće koje su se pojavile u medijima nakon izbora tvrtki s kojima države neće u pregovore oko istraživanja nafte i plina u Jadranu.

Dorić pojašnjava da odluke Vlade o izboru koncesionara nisu važeće ako se ne potpiše Ugovor o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika s odabranim ponuditeljima, čemu prethode pregovori. Nacrt Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika ima oko 130 stranica te detaljno propisuje sva prava i obveze ovlaštenika dozvole i RH, detaljno obrađujući sve korake i radnje koje se tijekom istraživanja i eksploatacije moraju izvršiti u određenim rokovima kao i odgovornost za štetu, sanaciju i nadzor nad svim radnjama koje će se odvijati prilikom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika.

Dorić naglašava da se prilikom odabira koncesionara vodilo posebnu brigu o iskustvu ponuditelja, pa su se tako na javno nadmetanje mogle prijaviti isključivo kompanije koje koriste visoke tehnološke i ekološke standarde te su dokazale da nemaju ekoloških incidenata u prošlosti. Trenutno je u tijeku provedba Strateške procjene utjecaja na okoliš istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu, čiji je okvirni rok za donošenje ožujak 2015. godine, a ugovori se neće potpisati dok ona ne bude gotova. Javna rasprava je već bila provedena u sklopu definiranja sadržaja Strateške procjene utjecaja na okoliš, a po završetku izrade Studija će biti predmet javne rasprave.

Strateška procjena utjecaja na okoliš daje određena ograničenja i preporuke kojih se ovlaštenici dozvola moraju držati prije započinjanja bilo kojih aktivnosti. Međutim, prije svakog zahvata u fazi istraživanja ovlaštenici dozvole su dužni zatražiti Ocjenu utjecaja na ekološku mrežu kada su u pitanju seizmička snimanja, kao i Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš kada su u pitanju istražna bušenja. Navedene Ocjene su obvezujuće a istražne radnje smiju se provoditi pod uvjetima i na način kako će Ocjene nalagati.

Ako se utvrdi komercijalno otkriće nafte ili plina, potrebno je napraviti Procjenu utjecaja na okoliš koja je uvjet za ishođenje lokacijske dozvole kao i izradu Glavnog rudarskog projekta prije početka same eksploatacije. Procjena utjecaja na okoliš je također bezuvjetno obvezujuća te se s eksploatacijom može započeti isključivo ako ista utvrdi da nema štetnih utjecaja na okoliš.

www.energetika-net.com