Korištenje biomase u Njemačkoj

Korištenje biomase

Cilj je dodatno povećati udjel korištenja energije iz biomase. Za proizvodnju biomase na raspolaganju je dio od ukupno 17 mil. ha poljoprivrednog zemljišta (cca. 12 mil. ha oranica i cca. 5 mil. ha pašnjaka) i 11 mil. ha šuma.

Najvažnija vrsta izvora biomase u Njemačkoj je time drvo. Zadnjih dva desetljeća potrošnja drva bilježi kontinuirani rast i trenutno iznosi oko 130 mil. m3 godišnje. U drvne sirovine spadaju ogrjevno drvo, grane i drvni otpad iz šumarstva, drvni ostatak dobiven kroz obradu drvnih proizvoda i održavanje okoliša te otpad iz drvne industrije. Oko 77 mil. m3 koristi se u materijalne svrhe, a oko 53 mil. m3 za proizvodnju energije. Projekcije Saveznog zavoda za istraživanja u šumarstvu i drvnoj industriji pokazuju da postoji potencijal za povećanje korištenja drva bez ugrožavanja održivosti gospodarenja šumama.

Uz šumarstvo je i poljoprivreda važan izvor biomase u energetske svrhe. U 2011. godini je oko 2 mil. ha (cca. 17 posto) oranica korišteno za uzgoj energetskih biljaka. Pri tome najveću ulogu imaju uzgoj uljane repice za proizvodnju biodizela (910.000 ha), proizvodnja i prikupljanje supstrata za proizvodnju bioplina (800.000 ha) i uzgoj biljaka za proizvodnju bioetanola (250.000 ha). Tome treba pridodati i 300.000 ha za uzgoj obnavljivih sirovina, tj. industrijskih biljaka, za daljnju preradu. Potencijali iskorištavanja poljoprivredne biomase su ograničeni. Različita istraživanja pokazuju da bi se nakon 2020. godine za proizvodnju obnavljajućih sirovina moglo koristiti 2,5 do 4 mil. ha poljoprivrednih površina.

Uz šumsku i poljoprivrednu biomasu, bio razgradivi ostatci i otpad također se smatraju biomasom  koja se može koristiti u energetske svrhe, što uključuje već spomenuto drvo iz šumarstva i ostatke iz drvne industrije, biorazgradivi otpad, mulj iz otpadnih voda/deponijski plin, tekući i kruti gnoj i slama. Zajedno s drugim, manje značajnim sirovinama i ostatcima ostvaruje se energetski potencijal od oko 550 PJ. Aktiviranje tog još neiskorištenog potencijala bit će poseban zadatak za budućnost.

Energetskim korištenjem bio razgradivih ostataka i otpada izbjegavaju tj. smanjuju se mogući konflikti između korištenja biomase u energetske i materijalne svrhe.

U Njemačkoj se korištenje biomase razvilo u značajnu gospodarsku granu koja je 2010. godine zapošljavala oko 122.000 djelatnika. Glavne djelatnosti su proizvodnja poljoprivredne i šumske biomase, prerada biomase, proizvodnja peleta i drvne sječke i bio plina. U sektoru energije iz biomase u 2010. godini ostvaren je promet od 7,92 mlrd. eura.

Izvor: Savezno ministarstvo za okoliš, zaštitu prirode i sigurnost reaktora (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, www.erneuerbare-energien.de/die-themen/bioenergie/kurzinfo/)